1. Obvestilo o uporabi in obdelavi osebnih podatkov

Zavod PIP (v nadaljevanju »upravljavec«) sme uporabiti in obdelovati osebne podatke uporabnika spletne strani zavodpip.si (v nadaljevanju »spletna stran«), pridobljene ob registraciji v ali ob prijavi v spletišče, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07 in Uredbo EU 2016/679, o varstvu osebnih podatkov).

Na spletni strani se lahko razpisujejo različne delavnice, seminarje, mrežne dogodke, webinarje, ki jih bo izvajal upravljalec ali druga oseba. Upravljavec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke zbrane za prej navedene namene, pri katerih se uporabniki ob prijavi strinjajo s posebej povezanimi splošnimi določili, ki so lahko posebej objavljeni.

V skladu z ZVOP-1 sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljavec. Osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.

Na spletni strani in povezanih podstraneh se za osebno privolitev šteje ravnanje obiskovalca, ki ob izpolnitvi obrazca s klikom na prazen okvirček in klikom na gumb »POTRDI« / »POŠLJI« / »NADALJUJTE NA PAYPAL« / »KUPITE SEDAJ« ali drug podoben gumb, da se strinja s veljavnimi in objavljenimi splošnimi pogoji poslovanja, ter jih sprejema.

2. Obseg obdelovanih osebnih podatkov in namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje naslednje (ki se z obrazcem izpolnjujejo) osebne podatke uporabnika, ki jih je vnesel v enega izmed obrazcev:

 • ime,
 • priimek,
 • e-poštni naslov,
 • ime podjetja,
 • želje,
 • opombe,
 • IP naslov uporabnika.

Upravljavec osebne podatke, ki jih pridobi od uporabnikov, obdeluje za namene:

 • segmentacije strank,
 • pošiljanja tiskanega in digitaliziranega reklamnega gradiva,
 • ponudb za zaposlitev,
 • podporo strankam in
 • izboljšanje uporabniške izkušnje na spletni strani.

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).

3. Privolitev v obdelavo osebnih podatkov

Šteje se, da uporabnik na spletni strani, pri kateri s klikom na prazno okno in klikom na gumb »Potrdi« ali podobni gumb potrdi, da sprejema in se strinja s navedenimi splošnimi pogoji, daje osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih podatkov, ki se zahteva v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Na podlagi njegove osebne privolitve sme upravljavec osebne podatke obdelovati za namene, ki so opisani v točki 2.

4. Pravica uporabnika zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (preko elektronske pošte ali preko pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno (izbris) ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Upravljavec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (preko elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval.

5. Zavarovanje osebnih podatkov

Upravljavec bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. 94/2007 in Uredbo EU 2016/679, o varstvu osebnih podatkov).

Upravljavec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. V kolikor so na spletni strani objavljene povezave na zunanje (tretje) spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z spletno stranjo, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Upravljavec ne odgovarja za napake, ki so posledica posredovanja napačnih ali lažnih podatkov ob registraciji na spletni strani portala.

6. Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave, upravljavec zagotavlja, da bo dostop do zbranih osebni podatkov blokiran in da bodo podatki na zahtevo uporabnika izbrisani v roku iz 4.točke.

7. Piškotki

Spletišče v brskalnik računalnika obiskovalca oziroma uporabnika odloži tako imenovani “piškotek”. Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovem računalniku in omogočajo analize o uporabnikovem obisku, številu obiskov in kaj ga zanima v teh obiskih. V piškotku so osnovni podatki o uporabnikovem obisku določene spletne strani, in sicer (npr. ime obiskovane spletne strani, ki jo opravi v svetovnem spletišču) vsebina piškotka se shrani v računalniku uporabnika v posebnem imeniku. Z dvakratnim klikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska.

Uporabnik lahko piškotke briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično uporabnik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri.

Upravljavec lahko osebne podatke, ki jih je uporabnik posredoval v postopku registracije, povezuje s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Upravljavec lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, analize nakupovalnih navad, oblikovanja pristopa neposrednega trženja na podlagi nakupovalnih navad, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in druge aktivnosti neposrednega trženja.

Šteje se, da uporabnik ob registraciji na spletni strani daje soglasje za namestitev piškotka in osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki obsega tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval, za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti upravljalca.

Piškotki, ki jih uporabljamo na spletni strani

Ime piškota Opis Veljavnost Domena
_ga Piškotek za sledenje statistikam spletne strani. Uporablja se za razločevanje uporabnikov. 2 leti https://zavodpip.si
_gid Piškotek za sledenje statistikam spletne strani. Uporablja se za razločevanje uporabnikov. 24 ur https://zavodpip.si
_gat Piškotek za sledenje statistikam spletne strani. Uporablja se za omejevanje število zahtev analike. 1 minuta https://zavodpip.si
euCookie Piškotek za sledenje sprejema piškotov. Uporablja se za preverbo, ali je uporabnik sprejel piškote. Ob zaprtju okna https://zavodpip.si
wordpress_test_cookie Piškotek za preverbo nastavitve brskalnika. Uporablja se za ugotavljanje dovoljenja uporabe piškotov. Ob zaprtju okna https://zavodpip.si

Piškoti so onemogočeni.
Sprejmi piškote s klikom na "Strinjam se".


Uporabnik podatkov je Zavod PIP, Gosposvetska 83, 2000 Maribor.
8. Uporabniki osebnih podatkov in odgovorna oseba

Morebitna vprašanja glede zaupnosti podatkov, načinu zbiranja, uporabi podatkov ali o dodatnih informacijah, nas prosim kontaktirajte po pošti ali preko e-poštnega naslova info@zavodpip.si.

 

Datum zadnje spremembe pravilnika: 03.03.2020

Datum objave pravilnika: 01.02.2020

(01 Varstvo podatkov – Politika o varovanju osebnih podatkov v1)

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri