O programu

Zavod PIP od leta 2008 naprej izvaja program Regionalno stičišče NVO Podravja. V obdobju 2019-2023 je bilo v program
organizacijskega in strokovnega razvoja vključenih 21 NVO s potencialom, izvedeno 30 različnih oblik usposabljanj in več kot 1000 ur mentorskega programa.  S strani deležnikov smo prepoznani kot predstavniki NVO, zagotavljamo informacije, podatke in analize NVO sektorja ter nudimo pomoč pri pripravi strategij, prenovi javnih razpisov, krepitvi sodelovanja med NVO in lokalno skupnostjo, uvajanju participativnih proračunov in drugih oblik vključevanja javnosti
 

Aktivnosti, ki jih izvajamo so usmerjene v doseganje ciljev Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja podpornega okolja za nevladne organizacije v obdobju 2023 -2027:

 1. informiran, usposobljen in medsebojno povezovan NVO sektor,
 2. vzpostavljena trajnejša partnerstva med NVO ter javnimi institucijami, gospodarstvom in mediji z namenom reševanja prepoznanih potreb v družbi,
 3. prispevek NVO pri oblikovanju in izvajanju javnih politik,
 4. okrepljena prepoznavnost in kakovost regionalnih stičišč/mrež na njihovem področju delovanja,
 5. kakovostno prostovoljstvo ter razvoj različnih oblik prostovoljstva na lokalni in nacionalni ravni.

Vizija: V skladu s strateškimi usmeritvami razvoja NVO in prepoznanimi razvojnimi izzivi na nacionalni in lokalnih ravneh in s pomočjo strokovnega regionalnega stičišča bodo okrepljene nevladne organizacije enakopravni in razvit razvojni partner v regiji in lokalnih samoupravah in bodo aktivno vključene v oblikovanje in razvoj politik ter razvijale in izvajale storitve za reševanje družbenih problemov.

Poslanstvo: Zavod PIP kot regionalno stičišče organizacijsko in strokovno krepi NVO ter s spodbujanjem partnerstva med lokalnimi nevladnimi organizacijami, ki izkazujejo razvojni potencial ter drugimi deležniki (lokalnimi razvojnimi partnerstvi, občinami, razvojnimi agencijami, univerzo, podjetniškimi inkubatorji, mediji…) podpira prizadevanja NVO za naslavljanje potreb v lokalnem okolju. Z usposabljanjem NVO za zagovorništvo zagotavlja večjo vlogo in vpliv NVO pri oblikovanju lokalnih in regionalnih javnih politik.

Zavod PIP je nosilec statusa NVO v javnem interesu na področju razvoja nevladnih organizacij pri Ministrstvu za javno upravo.

 

 

 

V okviru programa bomo v obdobju 2023-2027 izvajali naslednje aktivnosti:

 

 • informiranje NVO (mesečni e-novičnik), objave na socialnih omrežjih, neposredna komunikacija z NVO in drugimi deležniki
 • promocija transparentnosti delovanja NVO – usposabljanje NVO za učinkovito komuniciranje rezulatatov in učinkov
 • izvedba posvetov z NVO za prepoznavanje potreb v lokalnem okolju in ustvarjanje boljših pogojev za njihovo delovanje
 • sodelovanje z lokalnimi samoupravami za izboljšanje pogojev za delovanje NVO in njihovo vključevanje v aktivnosti za ravzoj lokalnega okolja
 • usposabljanje za NVO na različnih področjih strokovnega in organizacijskega razvoja (izobraževalne delavnice, mentorstvo)
 • brezplačno strokovno svetovanje (pravo, projekti idr.)
 • podpora lokalnim samoupravam pri izvajanju participativnega proračuna
 • krepitev prostovoljstva
 • podpora NVO pri razvoju novih storitev za naslavljanje skupnostnih potreb

Regionalno stičišče NVO Podravja je član Mreže regionalnih stičišč nevladnih organizacij – ZaNVO

“Program sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO”

Povežimo se

Pridružite se nam na družbenih omrežjih

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri