Na vrh

iDebate: Debatiram, krepim znanje

Obdobje izvajanja: 
1.8.2017 – 31.1.2019
Vrednost projekta: 
59.750,00 EUR
Sofinanciranje: 
Evropska unija iz programa Evropa za državljane
Vloga Zavoda PIP: 
partner
Opis: 

Zavod PIP je eden od sedmih mednarodnih partnerjev projekta iDebate, ki je sofinanciran s strani Evropske unije v okviru programa Evropa za državljane in katerega nosilec je organizacija Student Plus iz Romunije.

Problem, ki ga naslavja projekt je majhna udeležba mladih v demokratičnih procesih. Raziskava Eurobarometer »Evropska mladina: Sodelovanje v demokratičnem življenju« (2013), je pokazala, da je za anketirance med 15 in 30 letom starosti, najbolj pogost razlog za udeležbo na volitvah zaupanje v pomembnost demokracije, medtem ko je najpogostejši razlog, da se volitev ne udeležijo prepričanje, da le-te nič ne spremenijo. Druga pomembna ugotovitev je, da sodelovanje v aktivnostih različnih organizacij pozitivno vpliva na interes mladih za politiko ali volitve.

S projektom iDebate želimo prispevati k povečanju participacije mladih v različnih oblikah domokratičnega izražanja. Hkrati želimo spodbujati aktivno državljanstvo med mladimi, ki je pomemben prvi korak k napredku v družbi, z njihovim vključevanjem v dialog o aktualnih evropskih in globalnih prednostnih nalogah.

Da bi bili v tem prizadevanju uspešni, bomo vključili pomemben spletni pristop z namenom boljšega doseganja ciljne skupine, tam kjer je najbolj aktivna in se najpogosteje izraža: na internetu. Naša ciljna skupina so srednješolci in študenti (mladi, ki so prvi volilni upravičenci). Da bi dosegli zastavljene cilje projekta so aktivnosti usmerjene v povečanje ozaveščenosti, razvoj spretnosti ter krepitev občutka evropske identitete med mladimi.

iDebate teme:

1. Aktivno državljanstvo in njegova vloga v trajnostnem razvoju

2. Aktivno državljanstvo in solidarnost - Evropska solidarnostna enota

3. Digitalno aktivno državljanstvo - sodobna civilna participacija

4. Aktivno državljanstvo in volitve - razumevanje institucij EU in zakonodajnega postopka

5. Pomembnost kritičnega mišljenja v informacijski dobi

Mednarodni dogodki:

Budimpešta (pripravljalni sestanek, Madžarska), Maribor (Slovenija), Petrinja (Hrvaška), Lizbona (Portugalska) in Timisoara (Romunija).

Sodelujoče države: Romunija, Slovenija, Madžarska, Hrvaška, Srbija, Italija, Portugalska

Rezultati:

Povzetek mednarodnih dogodkov: 5 dogodkov, 401 udeležencev, 98 menarodnih mobilnosti view events’ details (ogled podrobnosti dogodkov)

Povzetek lokalnih dogodkov: 32 dogodkov, 2448 udeležencev view local events’ details (ogled podrobnosti dogodkov)

Doseg: preko 50.000 online ogledov in informiranih državljanov

Spletna stran: i-debate.eu

Video arhiv: i-debate.eu/live/video-archive-by-months/

Youtube: iDebate

Facebook: iDebate

Click for the Project details on the Europe for Citizens Program Portal / Opis projekta na portalu Programa Europa za državljane

Nosilec projekta: Student Plus – Timisoara, Romunija (http://www.studentplus.ro/idebate-i-debate-therefore-i-learn/ )

Partnerji v projektu:

·         FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS DA UNIVERSIDADE NOVA, Lizbona, Portugalska (http://www.fcsh.unl.pt/ )

·         PEST MEGYE ONKORMANYZATA – Budimpešta, Madžarska (http://www.pestmegye.hu/)

·         Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor, Slovenija (http://zavodpip.si/ )

·         Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota – Petrinja, Hrvaška (http://udrugaiks.hr/ )

·         Evropska generacija – Zrenjanin, Srbija

·         Associazione eurokom – Gerace, Italija (http://www.eurokomonline.eu/ )