Na vrh

Pravno svetovanje

Pravno svetovanje izvajamo na področju varstva človekovih pravic, civilnega prava, statusnega prava, prava varstva potrošnikov, upravnega prava, delovnega prava, prava socialne varnosti, kazenskega prava in prekrškov ter na drugih področjih, kjer je pravno varstvo potrebno.

Pravno svetovanje poteka po sistemu predhodnega naročanja.

Pravno svetovanje poteka osebno v pisarni Zavoda PIP v Mariboru (naročanje med 9. in 13. uro: 02/234-21-46).

Upravičenci do brezplačnega svetovanja:

  • občani občin sofinancerk,
  • nevladne organizacije v Podravju,
  • študenti Univerze v Mariboru.

Z namenom obveščanja o pravicah in obveznostih občanov v različnih situacijah, pripravljamo tudi kratke nasvete. Ogledate si jih lahko tukaj.

Če niste med zgornjimi upravičenci ali potrebujete obsežnejšo obliko brezplačno pravne pomoči lahko zaprosite zanjo pri sodišču po spodnjih navodilih.

 

Brezplačna pravna pomoč po Zakonu o brezplačni pravni pomoči

Brezplačna pravna pomoč je zagotovljena s strani države vsakomur, ki izpolnjuje pogoje iz Zakona o brezplačni pravni pomoči.

Postopek za pridobitev takšne pomoči je naslednji:

1. Za pridobitev pravice do brezplačne pravne pomoči je potrebno zaprositi pri stvarno pristojnem sodišču na območju katerega ima prosilec stalno prebivališče. Prosilec vloži prošnjo na predpisanem obrazcu. Priložite vsa potrebna dokazila in čim več teh, da bo o vaši prošnji lahko odločeno čim hitreje. Za lažje izpolnjevanje obrazca, vam lahko pomagajo navodila.

2. Pristojni organ sodišča v postopku ugotavlja izpolnjevanje vsebinskega in premoženjskega pogoja prosilca ter odloči o prošnji. V primeru odobritve prošnje, hkrati izda napotnico.

3. Z napotnico se prosilec oglasi pri odvetniku ali drugem izvajalcu brezplačne pravne pomoči na katerega ga je napotilo sodišče (v kolikor prosilec sam ni izbral izvajalca).

Zadnji video nasveti

 

Dolžina odpovednega roka je sestavina pogodbe o zaposlitvi. Delavec in delodajalec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi v zakonsko ali pogodbeno (pogodba o zaposlitvi ali kolektivna pogodba) določenem odpovednem roku, pri določitvi katerega sta pogodbeni stranki morali upoštevati minimalni čas trajanja odpovednega roka, določenega z Zakonom o delovnih razmerjih.

 

Vse več razpisov za prosta delovna mesta vsebuje informacijo, da bo sklenjena pogodba o zaposlitvi s poskusnim delom. Možnost določitve poskusnega dela je zakonodajalec določil tako v generalnem Zakonu o delovnih razmerjih kot v specialnem Zakonu o javnih uslužbencih, ki se primarno uporablja za delovna razmerja v javnem sektorju. Gre za poseben pogoj v pogodbi o zaposlitvi oz. obdobje zaposlitve, kjer se preizkusi sposobnost in tudi znanje delavca za opravljanje opredeljenih delovnih nalog. Po končanem obdobju...

 

V teh dneh eni študenti zapuščajo svoja stanovanja v kraju študija, drugi, novi študenti, pa prihajajo. Naše uredništvo je prejelo vprašanje kako postopati, če najemodajalec ne bo želel vrniti varščine ko se zapusti stanovanje. Spori med najemodajalci in najemojemalci so ena izmed bolj pogostih tem s katerimi se srečujejo študenti, sploh v prihajajočem času, ko se na novo sklepajo najemne pogodbe za novo študijsko leto ali le-te podaljšujejo. V tem času so tako najbolj problematični odpovedni roki in vračila...