Na vrh

Pravno svetovanje

Pravno svetovanje izvajamo na področju varstva človekovih pravic, civilnega prava, statusnega prava, prava varstva potrošnikov, upravnega prava, delovnega prava, prava socialne varnosti, kazenskega prava in prekrškov ter na drugih področjih, kjer je pravno varstvo potrebno.

Pravno svetovanje poteka po sistemu predhodnega naročanja.

Pravno svetovanje poteka osebno v pisarni Zavoda PIP v Mariboru (naročanje med 9. in 13. uro: 02/234-21-46).

Upravičenci do brezplačnega svetovanja:

  • občani občin sofinancerk,
  • nevladne organizacije v Podravju,
  • študenti Univerze v Mariboru.

Z namenom obveščanja o pravicah in obveznostih občanov v različnih situacijah, pripravljamo tudi kratke nasvete. Ogledate si jih lahko tukaj.

Če niste med zgornjimi upravičenci ali potrebujete obsežnejšo obliko brezplačno pravne pomoči lahko zaprosite zanjo pri sodišču po spodnjih navodilih.

 

Brezplačna pravna pomoč po Zakonu o brezplačni pravni pomoči

Brezplačna pravna pomoč je zagotovljena s strani države vsakomur, ki izpolnjuje pogoje iz Zakona o brezplačni pravni pomoči.

Postopek za pridobitev takšne pomoči je naslednji:

1. Za pridobitev pravice do brezplačne pravne pomoči je potrebno zaprositi pri stvarno pristojnem sodišču na območju katerega ima prosilec stalno prebivališče. Prosilec vloži prošnjo na predpisanem obrazcu. Priložite vsa potrebna dokazila in čim več teh, da bo o vaši prošnji lahko odločeno čim hitreje. Za lažje izpolnjevanje obrazca, vam lahko pomagajo navodila.

2. Pristojni organ sodišča v postopku ugotavlja izpolnjevanje vsebinskega in premoženjskega pogoja prosilca ter odloči o prošnji. V primeru odobritve prošnje, hkrati izda napotnico.

3. Z napotnico se prosilec oglasi pri odvetniku ali drugem izvajalcu brezplačne pravne pomoči na katerega ga je napotilo sodišče (v kolikor prosilec sam ni izbral izvajalca).

Zadnji video nasveti

Kadar želimo prodati svoj rabljen avtomobil, smo na eni strani soočeni z odločitvijo ali ga prepustiti za manjši znesek trgovcu ob nakupu novega avtomobila oziroma v komisijsko prodajo ali pa ga na drugi strani, v upanju za višji znesek, poskusiti sami prodati. Najprej je zagotovo potrebno pripraviti spletni oglas, ki mora biti privlačen tako po opisu, po kvalitetnih fotografijah in seveda s ceno. Ko se kupec najde, si ta želi predmet prodaje, torej avtomobil, ogledati. Priporoča se, da prodajalec iskreno sporoči...
Kupec je kupil rabljen avtomobil z manjkajočimi deli, ki jih je prodajalec fizična oseba zamolčal oziroma zakril. Kaj lahko stori iz pogodbenega vidika? Ko se kupuje rabljeni avtomobil je velikega pomena ali se ta kupuje od fizične osebe ali od podjetja, torej avtohiše. Kadar se kupuje rabljeni avtomobil od fizične osebe velja Obligacijski zakonik, ki služi urejanju medsebojnih razmerij med enakovrednimi strankami. Kadar pa se kupuje rabljeni avtomobil od podjetja, pa velja še poseben predpis - Zakon o varstvu...
Med ljudmi, zlasti v krogu družine, pogosto pride do obdarovanja s premoženjem večje vrednosti. Ljudje podarjamo svojim bližnjim stanovanja, zemljišča, avtomobile in podobno. Dokler med vpletenimi vladajo dobri odnosi, težav ni na vidiku. Če pa se odnosi skrhajo, pride kaj hitro do zapletov. Pogosto se zgodi, da dobi darovalec, zaradi spremenjenih medsebojnih odnosov, kasneje občutek, da mu obdarjenec s svojim ravnanjem izkazuje nehvaležnost. Povod za te občutke so običajno prepiri in žaljenje. Največkrat se to...