Na vrh

Pravno svetovanje

Pravno svetovanje izvajamo na področju varstva človekovih pravic, civilnega prava, statusnega prava, prava varstva potrošnikov, upravnega prava, delovnega prava, prava socialne varnosti, kazenskega prava in prekrškov ter na drugih področjih, kjer je pravno varstvo potrebno.

Pravno svetovanje poteka po sistemu predhodnega naročanja.

Pravno svetovanje poteka osebno v pisarnah Zavoda PIP v Mariboru (naročanje med 9. in 13. uro: 02/234-21-46) in Murski Soboti (naročanje med 9. in 13. uro: 02/535-27-60). 

Upravičenci do brezplačnega svetovanja:

  • občani občin sofinancerk,
  • nevladne organizacije v Podravju,
  • študenti Univerze v Mariboru.

Z namenom obveščanja o pravicah in obveznostih občanov v različnih situacijah, pripravljamo tudi kratke nasvete. Ogledate si jih lahko tukaj.

Če niste med zgornjimi upravičenci ali potrebujete obsežnejšo obliko brezplačno pravne pomoči lahko zaprosite zanjo pri sodišču po spodnjih navodilih.

 

Brezplačna pravna pomoč po Zakonu o brezplačni pravni pomoči

Brezplačna pravna pomoč je zagotovljena s strani države vsakomur, ki izpolnjuje pogoje iz Zakona o brezplačni pravni pomoči.

Postopek za pridobitev takšne pomoči je naslednji:

1. Za pridobitev pravice do brezplačne pravne pomoči je potrebno zaprositi pri stvarno pristojnem sodišču na območju katerega ima prosilec stalno prebivališče. Prosilec vloži prošnjo na predpisanem obrazcu. Priložite vsa potrebna dokazila in čim več teh, da bo o vaši prošnji lahko odločeno čim hitreje. Za lažje izpolnjevanje obrazca, vam lahko pomagajo navodila.

2. Pristojni organ sodišča v postopku ugotavlja izpolnjevanje vsebinskega in premoženjskega pogoja prosilca ter odloči o prošnji. V primeru odobritve prošnje, hkrati izda napotnico.

3. Z napotnico se prosilec oglasi pri odvetniku ali drugem izvajalcu brezplačne pravne pomoči na katerega ga je napotilo sodišče (v kolikor prosilec sam ni izbral izvajalca).

Zadnji video nasveti

Nad veliko znanimi gradbenimi podjetji je zaradi finančne krize bil speljan stečajni postopek. V praksi pa je žalostna realnost ta, da so številni gradbenici še vedno vpisani kot lastniki stanovanj v zemljiški knjigi; stanovanj, ki so jih zgradili in jih tudi uspešno prodali. Takšen primer je danes v primeru ponovnega stečajnega postopka podjetja SGP Stavbar - Visoke gradnje. Izločitvena pravica je pravica lastnika stvari ali imetnika druge premoženjske pravice, da se iz stečajne mase izloči premoženje, ki ne...
Varnost v cestnem prometu je zelo pomembna tema našega vsakdana. Zaradi hudih ali pogostih večjih nepravilnosti v prometu nam lahko odvzamejo vozniško dovoljenje. Vendar pa nam zakonodaja v takšnem primeru daje drugo priložnost. Do t.i. odvzema vozniškega dovoljenja pride, če si v roku dveh let s prometnimi prekrški naberemo 18, voznik začetnik pa 7 kazenskih točk ali tudi, če storimo samo en prekršek, ki za sankcijo predvideva takšno število kazenskih točk. V slednjem primeru pride tudi do takojšnjega začasnega...
Ministrstvo za zdravje sporoča, da je zdravje na delovnem mestu podlaga za dobro in uspešno življenje in delo - tako za posameznika kot za organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je smotrna, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž. Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Tukaj naj bi šlo za sistematične ciljane...