Aktivendržavljan.si

Projekt je bil usmerjen v krepitev vloge mladih, v njihovo izobraževanje in usposabljanje za učinkovitejše udejstvovanje v javnem, političnem in splošnem družbenem dogajanju. V okviru projekta so mladi:

 • spoznali 4 razsežnosti aktivnega državljanstva;
 • spoznali temeljne človekove pravice in načine za njihovo uveljavljanje;
 • razvili spretnosti razpravljanja, argumentiranja in sklepanja kompromisov;
 • spoznali procese in strategije reševanja konfliktov;
 • spoznali strategije kritičnega mišljenja ter razvijali spretnosti za odgovoren in kritičen prispevek k javnem življenju;
 • razvili sposobnosti sprejemanja odločitev na podlagi dejstev in informacij v konkretnih življenjskih situacijah;
 • izboljšali organizacijske spodobnosti in veščine;
 • aktivno izražali svoje zamisli, ideje in mnenja v okviru natečajev ustvarjalnosti in drugih oblik sodelovanja;
 • aktivno sodelovali pri nastajanju mladinskih politik in sprejemanju mladinskih zakonov ter
 • oblikovali in udejanjali predloge za izboljšanje položaja mladih na lokalni oz. nacionalni ravni razvili druge kompetence za aktivno in odgovorno vlogo v življenju in družbi.

Rezultati: 

 • 21 različnih gradiv in publikacij, npr: brošure (predstavniška demokracija, odgovorno potrošništvo), priročniki (kritično mišljenje, prostovoljstvo), poročila o kršitvah pravic, evalvacijsko poročilo, katalog najpogostejših vprašanj svetovalnega centra, zbornik konference, pobude odločevalcem;
 • 203 različni dogodki (usposabljanja, delavnice, posveti z odločevalci, okrogle mize, natečaji, konference)
 • 4852 udeležencev usposabljanj in
 • 1900 svetovanj za mlade (pravo, zaposlitev in kariera, mladinsko delo)

Obdobje izvajanja: 
2009–2012

Vrednost projekta: 
673.121,00 EUR

Sofinanciranje: 
Evropski socialni sklad in Ministrstvo za šolstvo in šport

Vloga Zavoda PIP: 
Nosilec konzorcija

Povežimo se

Pridružite se nam na družbenih omrežjih

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri