Mladi za spremembe

Projekt se je osredotočil na spodbujanje mladih k aktivni participaciji v demokratičnem življenju na lokalni in EU ravni. Pri tem smo si kot cilj zastavili formiranje dveh odborov, in sicer na lokalni in EU ravni. Namen odborov je bil sodelovati z odločevalci in le-tem pomagati pri ustvarjanju stališč, ki bi vplivala na večjo participacijo mladih v demokratičnem življenju ter ustvarjanju lastnih pobud v obliki peticij. Spodbujali smo sodelovanje in razpravo in pri tem udeležencem omogočili neformalno izobraževanje, delo na peticiji in posvetovanje s strokovnjaki ter odločevalci. Izvajali smo predavanja, delavnice in posvete.

Rezultati: 

  • 30 mladih se vključi v delo odborov,
  • oblikovana pobuda za uvedbo e-volitev kot dopolnilni volilni sistem (s prilagojeno vsebino vložena tudi na Evropski parlament),
  • oblikovana pobuda za uvedbo instituta obvezne volilne udeležbe s pozitivno abstinenco,
  • oblikovana pobuda za uvedbo vpisa na fakultete na podlagi sprejemnih izpitov,
  • oblikovana pobuda za uvedbo obveznega (plačanega) pripravništva/prakse kot obveznost pred diplomiranjem.
Obdobje izvajanja: 
2014

Vrednost projekta: 
Cca 5.700,00 EUR

Sofinanciranje: 
EACEA (Program Erasmus+)

Vloga Zavoda PIP: 
nosilec projekta

Povežimo se

Pridružite se nam na družbenih omrežjih

Share This