Jasno & Glasno – Participacija za mlade

Kaj je Jasno&Glasno

»Jasno & glasno« je kampanja (z orodji in materiali) za večanje participacije mladih v javnih zadevah z orodjem občinskega participativnega proračuna. Namenjena je vsem, ki z mladimi delajo v šolah, mladinskih organizacijah ali nevladnih organizacijah. Zbrali smo mednarodno znanje in izkušnje učiteljic, mladinskih delavcev in delavcev v mladinskih organizacijah, ki ubirajo tudi bolj nekonvencionalne metode motiviranja mladih k participaciji. Kampanja “Jasno & Glasno” poteka znotraj programa Novi mladi demokrati.

Katero težavo rešujemo? Zanimanje mladih Evropejcev za aktivno udejstvovanje v političnem in družbenem življenju je v upadu. »Standardni Eurobarometer 94« v Sloveniji kaže najmanj zadovoljstva med vsemi državami EU z delovanjem demokracije v svoji državi, kar 75% vprašanih ni zadovoljno z njenim stanjem. Raziskava »Slovenska mladina 2018/2019« je pokazala, da v 2018 skoraj vsak drugi mladi ne kaže zanimanje za politiko. Pri participativnem proračunu v Mariboru je sodelovalo samo 12% mladih med 15. in 29. letom. Če mladi niso aktivni državljani, je demokracija ogrožena. Ker je participativni proračun učinkovito in enostavno demokratično orodje za reševanje družbenih problemov v lokalnem okolju, je hkrati tudi priložnost za poglabljanje demokratičnih vrednot.

Zakaj je izvajanje občinskih participativnih proračunov priložnost za aktivacijo mladih? Ker mladim nudi priložnost spreminjanja sveta v lokalnem okolju tukaj in zdaj, ne pa v nedoločni oddaljeni prihodnosti.

Z našimi dejavnostmi nagovarjamo izobraževalce mladih in tudi neposredno mlade. Izobraževalce mladih (učitelji, mladinski delavci) opremljamo z izobraževalnim orodjem in materiali za vključevanje in motiviranje mladih za sodelovanje v občinskih participativnih proračunih (priprava predlogov in glasovanje o predlogih). Mlade nagovarjamo in motiviramo neposredno v njihovih življenskih okoljih.

Aktivnosti izvajamo v času izvajanja participativnih proračunov v Mariboru, okolici Maribora in v Aguedi (Portugalska). Dejavnosti na Portugalskem izvaja naš partner, nevladna organizacija Psientifica.

Projekt Novi mladi demokrati in kampanjo Jasno & Glasno smo pripravili v dveh partnerskih organizacijah, Zavodu PIP iz Maribora in Psientífici – Associação para a promoção e desenvolvimento social iz Águede (Portugalska) in tako zagotovili prenos dobrih praks in izkušenj. Prepričani smo, da je participativni proračun eno od demokratičnih orodij prihodnosti, zaradi česar je mlade potrebno čim prej naučiti kako naj ga uporabljajo.

Jasno & glasno.

 

Daniela Costa, Psientífica

Borut Osonkar, Zavod PIP

Miha Šimon, Zavod PIP

 

Želite izvedeti več ali se nam pridružiti?

Pišite nam na pip@zavodpip.si ali borut.osonkar@zavodpip.si, z veseljem vam bomo odgovorili.

Materiali

Materiali so namenjeni neposrednemu delu z mladimi pri pouku v šolah, mladinskih organizacijah in nevladnih organizacijah.

Vsi materiali so na voljo neodplačno.

 

 

 

 

 

Prazen

Jasno & Glasno - Priročnik vključevanja mladih v občinske participativne proračune

»Jasno in glasno« je priročnik za večanje participacije mladih v javnih zadevah z orodjem občinskega participativnega proračuna. Namenjen je vsem, ki z mladimi delajo v šolah, mladinskih organizacijah ali nevladnih organizacijah. Zbrali smo mednarodne izkušnje učiteljic, mladinskih delavcev in delavcev v mladinskih organizacijah, ki ubirajo tudi bolj nekonvencionalne metode motiviranja mladih k participaciji. Informacije v priročniku so utemeljene na preverljivih podatkih in na dolgoletnih izkušnjah dela z mladimi. Vključena je tudi mednarodna primerjalna dimenzija, ki je plod skupnega dela slovenskih in portugalskih organizacij.

Zakaj je vzpodbujanje mladih k sodelovanju na občinskih participativnih proračunih dobrodošel ali celo nujen del učno izobraževalnega procesa in dela z mladimi? Ker je participativni proračun učinkovito in enostavno demokratično orodje za reševanje družbenih problemov v lokalnem okolju, ki je hkrati tudi priložnost za poglabljanje demokratičnih vrednot.

Priročnik je razdeljen na dva dela, v prvem so temeljno analitično izhodišče, ter izkušnje in nasveti avtoric in avtorjev iz različnih zornih kotov. Priročnik uvede analitični prispevek, ki utemeljuje naše temeljno izhodišče, da je mladim bližje nekonvencionalna politična participacija. Da bi uspešno razlikovali konvencionalno in nekonvencionalno politično participacijo, smo v drugem delu priročnika podali opis obeh tipov. V nadaljevanju prvega dela priročnika so podane izkušnje, metode, načrti in možnosti vzpodbujanja in učenja participacije v javnem šolskem sistemu in v nevladnem sektorju, v Sloveniji in na Portugalskem. V priročnik je vključen tudi opis nevarnosti in pasti medijev in spletnih informacijskih tehnologij, saj dobršen del življenja mladih poteka v digitalnem okolju. Posebej opozarjamo tudi na prispevek o facilitiranih delavnicah, ki jih predlagamo kot najprimernejšo metodo zagotavljanja avtentične učne izkušnje. V drugem delu je splošen opis participativnega proračuna ter podana znanja, ki kontekstualizirajo izkušnje in nasvete iz prvega dela. Za temeljito razumevanje pomembnosti participativnega proračuna je potrebno razumeti nekatere temeljne družboslovne delitve med družbo in državo ter med konvencionalno ter nekonvencionalno politično participacijo.

Veselilo nas bo, če boste po branju priročnika podali tudi ideje ali pripombe glede vsebin. Prosimo pišite na pip@zavodpip.si ali borut.osonkar@zavodpip.si.

Priročnik v celoti je dostopen tukaj: Jasno in glasno_Priročnik vključevanja mladih v občinske participativne proračune

Jasno & Glasno - Priročnik vključevanja mladih v občinske participativne proračune - Posamezni članki po avtoricah in avtorjih

Za enostavnejše seznanjanje z vsebinami priročnika smo vse članke iz priročnika dali na voljo tudi kot posamezne prispevke.

Za več informacij nas lahko kontaktirate na pip@zavodpip.si ali borut.osonkar@zavodpip.si.

Z znanjem participacije v učilnice!

Jasno in Glasno_Prirocnik_1_Uvod – kaj je jasno in glasno

Jasno in Glasno_Prirocnik_2_Andrej Kirbiš_Značilnosti državljanske participacije mladih

Jasno in Glasno_Prirocnik_3_Daniela Costa_Na polno lahko sodeluješ le pri stvareh, ki jih popolnoma razumeš

Jasno in Glasno_Prirocnik_4_Daniela Costa_Participativni proračun – dobra praksa spodbujanja participacije mladih

Jasno in Glasno_Prirocnik_5_Barbara Bedenik_Učni proces – priložnost za družbeno aktiviranje mladih_Primer Slovenija

Jasno in Glasno_Prirocnik_6_Ana Mendes_Učni proces – priložnost za družbeno aktiviranje mladih_Primer Portugalska

Jasno in Glasno_Prirocnik_7_Urška Breznik_Nevladne organizacije – priložnost za družbeno aktiviranje mladih

Jasno in Glasno_Prirocnik_8_Tjaša Arko_Prostovoljstvo – priložnost za družbeno aktiviranje mladih

Jasno in Glasno_Prirocnik_9_Ana Moutas_Metode dostopa do mladih in njihova mobilizacija za participacijo v odločevalskih procesih

Jasno in Glasno_Prirocnik_10_Domen Savič_Dostop do mladih in težava z informacijskimi orodji

Jasno in Glasno_Prirocnik_11_Domen Savič_Nevarnosti in pasti medijev in spletnih informacijskih tehnologij

Jasno in Glasno_Prirocnik_12_Staša Dabič Perica_Facilitirane delavnice – kako pritegniti in organizirati mlade

Jasno in Glasno_Prirocnik_13_Borut Osonkar_Kaj je participativni proračun

Jasno in Glasno_Prirocnik_14_Borut Osonkar_Družba in država

Jasno in Glasno_Prirocnik_15_Borut Osonkar_Konvencionalna politična participacija

Jasno in Glasno_Prirocnik_16_Borut Osonkar_Nekonvencionalna politična participacija

Jasno in Glasno_Prirocnik_17_Zbrana literatura in viri po poglavjih

 

 

 

 

Anketa - za mlade in učitelje (rezultati in vprašalnik)

Za celotno obdobje projekta smo na profesionalni platformi (5ka) vzpostavili anketna vprašalnika za mlade in za trenerje mladih (učitelji, mladinski delavci). Namen vprašalnikov je pridobiti informacije, ki nam pomagajo sproti oblikovati in dopolnjevati tekoče aktivnosti projekta, predvsem pa služijo kot podlaga za končno poročilo.

Anketa za mlade (15 – 30 let)

Aktualno stanje ankete: OKTOBER 2022.

Vprašalnik v celoti: Anketa_mladi

 1. Analiza grafi_1 – Kako dobro poznaš participativni proračun
 2. Analiza grafi_2 – Si vedel_a, da se v Mariboru izvaja participativni proračun
 3. Analiza grafi_3 – Si se kdaj udeležil_a glasovanja ali podal_a predloge na participativnem proračunu
 4. Analiza grafi_4 – Si na družabnih omrežjih s klikom ali podpisom podprl_a kakšno civilno pobudo
 5. Analiza grafi_5 – Si se kdaj fizično udeležil_a kakšne civilne pobude
 6. Analiza grafi_6 – Si kdaj organiziral_a ali soorganiziral_a kakšno civilno pobudo
 7. Analiza grafi_7 – Si aktiven_aktivna v nevladni organizaciji
 8. Analiza grafi_8 – Se boš udeležil_a volitev_državnozborske_lokalne_EU
 9. Analiza grafi_9 – Imaš občutek, da v šoli dobiš dovolj znanja o možnostih in načinih družbeno aktivnega delovanja, ki niso volitve
 10. Analiza grafi_10_Kaj je zate pomembno
 11. Analiza grafi_11 – Spol korespondentk in korespondentov
 12. Analiza grafi_12 – Starost korespondentk in korespondentov

 

Aktualno stanje ankete: AVGUST 2022.

Vprašalnik v celoti: Anketa_mladi

Rezultati anketnega vprašalnika v celoti – grafični prikaz: Analiza grafi_00 – Celotna

Rezultati anketnega vprašalnika po posameznih vprašanjih (grafi):

 1. Analiza grafi_1 – Kako dobro poznaš participativni proračun
 2. Analiza grafi_2 – Si vedel_a, da se v Mariboru izvaja participativni proračun
 3. Analiza grafi_3 – Si se kdaj udeležil_a glasovanja ali podal_a predloge na participativnem proračunu
 4. Analiza grafi_4 – Si na družabnih omrežjih s klikom ali podpisom podprl_a kakšno civilno pobudo
 5. Analiza grafi_5 – Si se kdaj fizično udeležil_a kakšne civilne pobude
 6. Analiza grafi_6 – Si kdaj organiziral_a ali soorganiziral_a kakšno civilno pobudo
 7. Analiza grafi_7 – Si aktiven_aktivna v nevladni organizaciji
 8. Analiza grafi_8 – Se boš udeležil_a volitev_državnozborske_lokalne_EU
 9. Analiza grafi_9 – Imaš občutek, da v šoli dobiš dovolj znanja o možnostih in načinih družbeno aktivnega delovanja, ki niso volitve
 10. Analiza grafi_10_Kaj je zate pomembno
 11. Analiza grafi_11 – Spol korespondentk in korespondentov
 12. Analiza grafi_12 – Starost korespondentk in korespondentov

Želiš tudi sam_a odgovoriti na anketna vprašanja (trajanje ankete je tri minute)? Si star_a do 30 let? Ni problema, izvoli (anketa je odprta do konca oktobra 2022):

 

Želiš tudi sam_a odgovoriti na anketna vprašanja (trajanje ankete je tri minute)? Si izobraževalec_ka mladih? Ni problema, izvoli (anketa je odprta do konca oktobra 2022):

 

Rezultati zaključene ankete za učitelje in mladinske delavce (stanje oktober 2022):

Vprašalnik_Trenerji_Grafi_Stanje 2022_10_31

 

 

Prosojnice za delo z mladimi

Za delo z mladimi smo izdelali prosojnice namenjen frontalnemu kontaktnemu pristopu. Uporabljamo se v uvodnem kontaktnem delu, vsebine so sorazmerno enostavne, cilj pa je predstaviti operativne osnove in demokratični kontekst občinskega participativnega proračuna. Del predstavitve je tudi prikaz delovanja aplikacije za oddajo predlogov in volitve predlogov. Izdelali smo krajšo in daljšo različico predstavitve.

Uvodnemu delu delavnic s prosojnicami sledi ključni del dela z mladimi in sicer priprava predloga projekta, ki se izvaja na način facilitirane delavnice. Facilitiran del delavnic izvajajo usposobljene facilitatorke.

JasnoGlasno-prezentacija_Mladi_daljša

JasnoGlasno-prezentacija_Mladi_krajša

 

Meme - za javno uporabo

Meme je uporabno orodja za kampanjsko oglaševanje vsebin na družabnih omrežjih. Ocenili smo, da je do mladih (sorazmerno) enostavno dostopati tam, kjer se največ nahajajo, torej tudi v digitalnem okolju.

Tukaj objavljeni memi so bili narejeni za participativni proračun v Maribori, veselilo pa nas bo, če jih boste priredili in uporabili v svojem lokalnem okolju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logotip "Jasno & glasno" - za javno uporabo

V javno uporabo dajemo logotipe kampanje “Jasno & glasno”, ki promovira sodelovanje (mladih) pri občinskih participativnih proračunih. Logotipi so oblikovani nevtralno in uporabni v katerikoli občini, šoli ali drugem okolju.

Z javno uporabo logotipa želimo zmanjšati stroške izvajalcem participativnih proračunov.

Logotipe smo financirali s sredstvi Evropske skupnosti, programa Erasmus+, projekt “Novi mladi demokrati”. Logotipi so narejeni v slovenščini, angleščini in portugalščini in v več barvnih podlagah.

V kolikor potrebujete datoteke za oblikovalce (format .ai), nas kontaktirajte na pip@zavodpip.si ali borut.osonkar@zavodpip.si in vam jih bomo posredovali.

Veselilo nas bo, če nas boste o rabi logotipov obvestili.

 

Celostna podoba: Novi_mladi_demokrati-predstavitev-5

Logotipi v slovenščini:

Logotip v angleščini:

Plakat in letak

V kampanji “Jasno&glasno” smo za informiranje in mobiliziranje uporabljali tudi plakat in letak.

Plakat je format B3, kot najprimernejši način uporabe se je izkazala raba na A-stojalih, ki smo jih postavljali po šolah, mladinskih centrih, dogodkih za mlade ali javnih lokalih, kjer se zbirajo mladi. Plakat poziva k oddaji predlogov projektov na participativni proračun, zato smo za obdobje glasovanja o projektih pripravili pasico s pozivom k glasovanju, ki se jo namesti na plakat. Pasica je format A3. Plakat in pasico lahko kdorkoli uporabi za svoje namene, le besedilo je potrebno prilagoditi.

Na voljo sta tudi dve različici letaka. Prva je namenjena obveščanju in mobiliziranju v času oddajanja predlogov projektov. Druga je namenjena obveščanju in mobiliziranju v času glasovanja.

V kolikor želite plakat, pasico ali letaka, ki jih lahko sami grafično uredite, nas kontaktirajte na pip@zavodpip.si ali borut.osonkar@zavodpip.si in vam jih bomo poslali. Vsebine plakata, pasice ali letaka lahko prilagodite vašim potrebam tako, da ga odprete s programom za urejanje grafik, ter vnesete željene spremembe. V kolikor tega niste vešči, ga posredujte svojemu oblikovalcu ali oblikovalki.

Veselilo nas bo, če boste materiale uporabili v svojem okolju.

 

Plakat (B3), tukaj samo slika:

 

Pasica (A3) za plakat (za glasovanje):

Plakat_MoM-PP_pasica_GLASOVANJE

 

Uporaba plakata in pasice za glasovanje:

 

Letak (oddaja predlogov):

Letak_MoM-PP_A5_2_TISK

 

Letak (glasovanje):

Letak_MoM-PP_GLASOVANJE_oktober_TISK_2

 

Kaj je participativni proračun

Kaj je participativni proračun (PP)?

V spodnjem članku je podan odgovor na vprašanje, kaj je PP, kako deluje, opisana je kratka zgodovina PP in nekateri novejši trendi razvoja.

PP je nekako vmes med konvencionalnim in nekonvencionalnim načinom politične participacije. V nadaljevanju sta tudi prispevka o obeh načinih politične participacije.

Več informacij lahko dobite na pip@zavodpip.si ali borut.osonkar@zavodpip.si.

 

Jasno in Glasno_Prirocnik_13_Borut Osonkar_Kaj je participativni proračun

Jasno in Glasno_Prirocnik_16_Borut Osonkar_Nekonvencionalna politična participacija

Jasno in Glasno_Prirocnik_15_Borut Osonkar_Konvencionalna politična participacija

 

 

Analiza - kaj smo se naučili

Ob izvajanju projekta “Novi mladi demokrati” smo se marsikaj naučili. Naših izkušenj in znanja ne želimo skrivati. Zakaj ne? Če želimo povečati participacijo mladih, moramo to narediti skupaj.

Analizo smo opravili ob koncu izvajanja projekta in vsebuje konkretna opažanja. Morda tudi idejo za kakšen projekt. Ne bomo jezni, če bo naše znanje in izkušnje nekdo uporabil. To nas bo celo veselilo. Še bolj pa nas bo veselilo, če nas bo o tem tudi obvestil. Ali vsaj pohvalil 😉

Jasno & glasno.

 

Analiza je na voljo tukaj: 2022_10_Končna evalvacija.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Novice in dogodki

Uporabne vsebine široke mreže naših strokovnjakov, ki vam bodo pripomogli na razvoju vaše poti.

Aktivnosti projekta:

 • izvedba izobraževanj za izobraževalce mladih
 • izvedba izobraževalnih in motivacijskih dogodkov za mlade v njihovem lokalnem okolju
 • priprava javno dostopnih izobraževalnih materialov za izobraževalce
 • priprava javno dostopnih info/izobraževalnih materialov za mlade
 • izvedba informacijske kampanje (ciljna skupina mladi)
 • delovanje strokovnega odbora
 • izmenjava strokovnih izkušenj z mednarodnim partnerjem.

Vsi izdelki (izobraževalni dokumenti, analize, izročki, predstavitve, grafike, ipd.) bodo javno dostopni in uporabni za nepridobitne namene (v skladu z licenco Creative Commons).

Cilji projekta:

 • večja obveščenost in motivacija mladih za sodelovanje v družbenih participativnih procesih
 • večja udeležba mladih v participativnem proračunu in v procesih javnega soodločanja
 • senzibilizirani in izobraženi izobraževalci mladih, opremljeni z znanjem o procesih aktiviranja mladih
 • izdelani dokumenti za delo z mladimi na področju vključevanja mladih v družbene participativne procese
 • večja senzibilnost javnosti za participativne demokratične procese
 • vzpostavitev primera dobre prakse izobraževanja, motiviranja in vključevanja mladih v procese javnega soodločanja
Obdobje izvajanja: 
november 2021 – november 2022

Vrednost projekta: 
60.000 €

Sofinanciranje: 
Evropska Skupnost, Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo pri Evropski komisiji

Vloga Zavoda PIP: 
Nosilec in prijavitelj projekta

Partner projekta: 
Psientifica Portugal Agueda

Financer programa

Povežimo se

Pridružite se nam na družbenih omrežjih

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri