Novi mladi demokrati / New democratic state of youth

O programu

Zanimanje mladih Evropejcev za aktivno udejstvovanje v političnem in družbenem življenju je v upadu.

»Standardni Eurobarometer 94« v Sloveniji kaže najmanj zadovoljstva med vsemi državami EU z delovanjem demokracije v svoji državi, kar 75% vprašanih ni zadovoljno z njenim stanjem. Raziskava »Slovenska mladina 2018/2019« je pokazala, da v 2018 skoraj vsak drugi mladi ne kaže zanimanje za politiko. Pri participativnem proračunu v Mariboru je sodelovalo samo 12% mladih med 15. in 29. letom. Mladi niso aktivni državljani.

Hkrati mladi kažejo več interesa za nekonvencionalne, nebirokratske in neinstitucionalizirane načine demokratične participacije. Zato želimo izdelati izobraževalno in motivacijsko orodje za večanje aktivne participacije mladih. Kot vzvod za aktivacijo mladih v njihovem okolju uporabljamo obstoječe občinske participativne proračune.

Z našimi dejavnostmi nagovarjamo izobraževalce mladih in tudi neposredno mlade. Izobraževalce mladih (učitelji, mladinski delavci) opremljamo z izobraževalnim orodjem in materiali za vključevanje in motiviranje mladih za sodelovanje v občinskih participativnih proračunih (priprava predlogov in glasovanje o predlogih). Mlade nagovarjamo in motiviramo z medijsko kampanjo v njihovh življenskih okoljih.

Aktivnosti izvajamo v času izvajanja participativnih proračunov v Mariboru, okolici Maribora in v Aguedi (Portugalska). Dejavnosti na Portugalskem izvaja naš partner, nevladna organizacija Psientifica.

S projektom bodo izobraževalci mladih v svoje vsakdanje delo uvedli vsebine za aktivacijo mladih in izkoristili občinske particapativne proračune kot vzvod aktivacije mladih.
Predvsem pa pričakujemo večanje udeležbe mladih v politični participaciji konvencionalnega ali nekonvencionalnega tipa in nasploh v procesih soodločanja o javnih zadevah.

Želite izvedeti več ali se nam pridružiti?

Pišite nam na pip@zavodpip.si, z veseljem vam bomo odgovorili.

Aktivnosti projekta:

 • izvedba izobraževanj za izobraževalce mladih
 • izvedba izobraževalnih in motivacijskih dogodkov za mlade v njihovem lokalnem okolju
 • priprava javno dostopnih izobraževalnih materialov za izobraževalce
 • priprava javno dostopnih info/izobraževalnih materialov za mlade
 • izvedba informacijske kampanje (ciljna skupina mladi)
 • delovanje strokovnega odbora
 • izmenjava strokovnih izkušenj z mednarodnim partnerjem.

Vsi izdelki (izobraževalni dokumenti, analize, izročki, predstavitve, grafike, ipd.) bodo javno dostopni in uporabni za nepridobitne namene (v skladu z licenco Creative Commons).

Cilji projekta:

 • večja obveščenost in motivacija mladih za sodelovanje v družbenih participativnih procesih

 • večja udeležba mladih v participativnem proračunu in v procesih javnega soodločanja

 • senzibilizirani in izobraženi izobraževalci mladih, opremljeni z znanjem o procesih aktiviranja mladih

 • izdelani dokumenti za delo z mladimi na področju vključevanja mladih v družbene participativne procese

 • večja senzibilnost javnosti za participativne demokratične procese

 • vzpostavitev primera dobre prakse izobraževanja, motiviranja in vključevanja mladih v procese javnega soodločanja

Obdobje izvajanja: 
november 2021 – november 2022

Vrednost projekta: 
60.000 €

Sofinanciranje: 
Evropska Skupnost, Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo pri Evropski komisiji

Vloga Zavoda PIP: 
Nosilec in prijavitelj projekta

Partner projekta: 
Psientifica Portugal Agueda

 

Financer programa

Povežimo se

Pridružite se nam na družbenih omrežjih

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri