Novi mladi demokrati / New democratic state of youth

O programu

Zanimanje mladih Evropejcev za aktivno udejstvovanje v političnem in družbenem življenju je v upadu.

»Standardni Eurobarometer 94« v Sloveniji kaže najmanj zadovoljstva med vsemi državami EU z delovanjem demokracije v svoji državi, kar 75% vprašanih ni zadovoljno z njenim stanjem. Raziskava »Slovenska mladina 2018/2019« je pokazala, da v 2018 skoraj vsak drugi mladi ne kaže zanimanje za politiko. Pri participativnem proračunu v Mariboru je sodelovalo samo 12% mladih med 15. in 29. letom. Mladi niso aktivni državljani.

Hkrati mladi kažejo več interesa za nekonvencionalne, nebirokratske in neinstitucionalizirane načine demokratične participacije. Zato želimo izdelati izobraževalno in motivacijsko orodje za večanje aktivne participacije mladih. Kot vzvod za aktivacijo mladih v njihovem okolju uporabljamo obstoječe občinske participativne proračune.

Z našimi dejavnostmi nagovarjamo izobraževalce mladih in tudi neposredno mlade. Izobraževalce mladih (učitelji, mladinski delavci) opremljamo z izobraževalnim orodjem in materiali za vključevanje in motiviranje mladih za sodelovanje v občinskih participativnih proračunih (priprava predlogov in glasovanje o predlogih). Mlade nagovarjamo in motiviramo z medijsko kampanjo v njihovh življenskih okoljih.

Aktivnosti izvajamo v času izvajanja participativnih proračunov v Mariboru, okolici Maribora in v Aguedi (Portugalska). Dejavnosti na Portugalskem izvaja naš partner, nevladna organizacija Psientifica.

S projektom bodo izobraževalci mladih v svoje vsakdanje delo uvedli vsebine za aktivacijo mladih in izkoristili občinske particapativne proračune kot vzvod aktivacije mladih.
Predvsem pa pričakujemo večanje udeležbe mladih v politični participaciji konvencionalnega ali nekonvencionalnega tipa in nasploh v procesih soodločanja o javnih zadevah.

Želite izvedeti več ali se nam pridružiti?

Pišite nam na pip@zavodpip.si, z veseljem vam bomo odgovorili.

Materiali

Materiali so namenjeni neposrednemu delu z mladimi pri pouku v šola in nevladnih organizacijah. Vsi materiali so na voljo neodplačno

Prazen

Priročnik za delo z mladimi

Posamezni članki

Anketa

Video

 

 

Meme

Plakat

Prosojnice za delo z mladimi

Novice in dogodki

Uporabne vsebine široke mreže naših strokovnjakov, ki vam bodo pripomogli na razvoju vaše poti.

Akademija za atopijski dermatitis – Zavod Atopika

Akademija za atopijski dermatitis – Zavod Atopika

Atopijski dermatitis je kronična, vnetna, nenalezljva bolezen imunskega sistema, ki je izredno nerazumljena s strani stroke in splošne javnosti. Bolezen s svojimi značilnimi fizičnimi simptomi, med katerimi izstopajo izpuščaji, vnetna žarišča in močan ter trdovraten srbež, kar resno vplva na kvaliteto življenja bolnika in družine. Bolniki in njihovi svojci se ob fizičnih simptomih soočajo še s stigmo »kužnosti«, marginalizacijo, diskriminacijo, nezaposljivostjo, samoizolacijo, nasiljem in drugimi psihosocialnimi izzivi. Najtežji simptom bolezni sta uničujoč srbež in nespečnost. Izobraževanja za otroške bolnike in njihove svojce so bila že pred pandemijo izredno redka, za odrasle bolnike in njihove svojce pa nikoli niti ni obstajal.

Evropski piknik – DIGITALNA VARNOST – SLOVENSKA BISTRICA – Povzetek

Evropski piknik – DIGITALNA VARNOST – SLOVENSKA BISTRICA – Povzetek

Zavod PIP je v sodelovanju s Srednjo šolo Slovenska Bistrica organiziral razpravo na temo varne in odgovorne rabe interneta. Osrednje gostje razprave so bile Simona Lilek (kriminalistična inšpektorica Sektorja kriminalistične policije PU Maribor), Zala Bricelj (sodelavka nacionalne točke osveščanja otrok in najstnikov o varni rabi interneta Safe.si), dr. Sonja Merljak Zdovc (ustanoviteljica otroškega spletnega časopisa Časoris) in Tatjana Stanec (strokovna sodelavka Centra Šteker).

Spletna stran KUPUJEM ODGOVORNO – Društvo Pupillam, so.p.

Spletna stran KUPUJEM ODGOVORNO – Društvo Pupillam, so.p.

Društvo Pupillam, so.p., ima glavno poslanstvo spodbujanja potenciala v posamezniku in družbi za snovanje in realizacijo idej za boljše in bolj zdravo življenje vseh živih bitij in za ohranjanje narave. Za realizacijo skupnost potrebuje informacije o vplivih, ki jih ima konvencionalna pridelava hrane, proizvodnja in naše navade na nas in svet okrog nas.

Z igro do družbe – Zavod MARS Maribor

Z igro do družbe – Zavod MARS Maribor

Se še spomnite iger Ime, priimek …, potapljanje ladjic in zbijanje bombic? Ste kdaj tekmovali z origami žabo, ciljali frnikole ali se igrali petelinčka? Te in ostale družabne igre naših staršev in starih staršev so našle svoj stalni dom na Zavod MARS Maribor, kjer igre ohranjajo, širijo in izpostavljajo na dogodkih in vsebinah, ki jih ponujajo širši javnosti.

Dialog z državljani – 20.5.2022 – PTUJ – povzetek

Dialog z državljani – 20.5.2022 – PTUJ – povzetek

Zavod PIP je v sodelovanju z Gimnazijo Ptuj organiziral dialog z mladimi na temo evropskega zelenega prehoda. O temi dogodka so z mladimi spregovorili dr. Milan Brglez (poslanec v Evropskem parlamentu), dr. Štefan Čelan (direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj), mag. Darko Ferčej (vodja oddelka za EU projekte na E-zavodu) in Petra Greiner (predstavnica Vesne – zelene stranke).

Dialog z državljani – Maribor – POVZETEK

Dialog z državljani – Maribor – POVZETEK

Zavod PIP je v sodelovanju s Prometno šolo Maribor pripravil dialog z mladimi na temo evropskega digitalnega desetletja. Z mladimi so o napredni in varni digitalni infrastrukturi ter pomenu digitalnih znanj in spretnosti spregovorili dr. Emilija Stojmenova Duh (izredna profesorica na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani), Franc Bogovič (poslanec v Evropskem parlamentu) in mag. Gregor Rak (direktor Prometne šole Maribor).

Evropski piknik – razprava v Rušah: Evropska strategija za zdravila

Evropski piknik – razprava v Rušah: Evropska strategija za zdravila

Kako so se Evropska unija in države članice odzvale na pandemijo COVID-19? Kako uravnati interese tistih, ki rabimo sodobna in cenovna dostopna zdravila na eni in farmacevtske industrije, ki želi čim višje dobičke, na drugi strani? Kakšna je vloga digitalizacije in novih tehnologij pri razvoju zdravil? Kako pomagati vsem tistim, predvsem starejšim, ki sočasno uporabljajo več zdravil?

Evropski piknik – razprava na Ptuju –TRAJNOSTNO KMETIJSTVO

Evropski piknik – razprava na Ptuju –TRAJNOSTNO KMETIJSTVO

Zavod PIP je na Šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj organiziral razpravo na temo trajnostnega kmetijstva. V zelo vsebinski razpravi so Franc Bogovič (poslanec v Evropskem parlamentu), Anja Mager (predsednica Zveze slovenske podeželske mladine) in Andrej Rebernišek (direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj) z udeleženci izmenjali mnenja o okoljskih, gospodarskih in družbenih vidikih trajnostnega kmetijstva.

Evropski piknik – Vključevanje skupnosti v zeleni prehod: Hoče – Slivnica, 13.4.2022 – 17:00

Evropski piknik – Vključevanje skupnosti v zeleni prehod: Hoče – Slivnica, 13.4.2022 – 17:00

Ali podnebne politike v zadostni meri upoštevajo pomen vključevanja ljudi in skupnosti v proces zelenega prehoda? Bodo morale v prihodnosti lokalne skupnosti razviti modele vključevanja ljudi in deležnikov (podjetja, kmetje, NVO, itd.) v zeleni prehod? Na kakšen smo sami pripravljeni prispevati k doseganju podnebnih ciljev? Kakšno vlogo imajo pri zelenem prehodu mladi? To je le nekaj vprašanj, na katere bomo iskali odgovore v okviru razprave na temo vključevanja skupnosti v zeleni prehod, ki jo Zavod PIP organizira v sodelovanju z občino Hoče – Slivnica.

Socialnovarstveni programi v Mestni občini Maribor – Za uravnotežen razvoj in skrb za blaginjo vseh

Socialnovarstveni programi v Mestni občini Maribor – Za uravnotežen razvoj in skrb za blaginjo vseh

Izvajalci dopolnilnih programov na področju socialnega varstva smo bili s strani podžupanje Mestne občine Maribor, Alenke Iskra povabljeni na letni razgovor. Srečanja se je udeležilo 20 nevladnih organizacij in programov v okviru Centra za socialno delo Maribor, ki izvajamo socialno varstvene programe, ki jih Mestna občina Maribor, na podlagi javnega razpisa, sofinancira in s tem omogoča ljudem dostop do raznolike pomoči, ki jo vsakodnevno potrebujejo.

Razprava – MEDGENERACIJSKA SOLIDARNOST – Benedikt, 30. 3. 2022 ob 17. uri

Razprava – MEDGENERACIJSKA SOLIDARNOST – Benedikt, 30. 3. 2022 ob 17. uri

Kakšna je vloga občine pri ustvarjanju pogojev za medgeneracijsko solidarnost? Ali kot družba razumemo pomen medgeneracijske solidarnosti? So manjša podeželska območja v prednosti pri doseganju medgeneracijske solidarnosti v primerjavi z večjimi urbanimi območji? To je le nekaj vprašanj, na katere bomo iskali odgovore v okviru razprave na temo medgeneracijske solidarnosti, ki jo organizira Zavod PIP v sodelovanju z občino Benedikt. Dogodek bo potekal v sredo, 30. 3. 2022 ob 17. uri v prostorih Večgeneracijskega centra Benedikt.

Javno povabilo za sodelovanje – »NVO snujejo rešitve«


Javno povabilo za sodelovanje – »NVO snujejo rešitve«


Regionalno stičišče NVO Podravja v okviru javnega povabila tudi letos namenja sredstva za podporo NVO-jem pri aktivnem naslavljanju potreb in reševanju težav v lokalnih okoljih. Podprli bomo organizacije, ki bodo predstavile konkretne in ustrezne rešitve (storitve, produkte) za uspešno naslavljanje problemov in, ki bodo s prenosom teh rešitev v prakso, prispevale k njihovi odpravi oz. blažitvi.

Zadihaj, zapoj, uživaj in ostani zdrav

Zadihaj, zapoj, uživaj in ostani zdrav

Kulturno društvo Lilith sestavljajo ženske treh generacij, ki se redno srečujejo na pevskih vajah, kar je njihova glavna dejavnost. Z njihovimi nastopi redno sodelujejo na mednarodnih tekmovanjih, od koder pa domov prinesejo tudi številne nagrade in priznanja za njihov trud.

Utrinki z razprave Podnebne spremembe in zeleni prehod

Utrinki z razprave Podnebne spremembe in zeleni prehod

V Zavodu PIP smo v okviru projekta Evropa na našem pragu v torek, 14. 12. v občini Duplek (Kulturni dom Korena), organizirali razpravo o podnebnih spremembah, njihovem vplivu na lokalno okolje in o rešitvah za odpravljanje in omiljenje podnebnih sprememb in njihovih posledic. Razprava je vključevala evropskega poslanca dr. Klemena Grošlja, strokovnjake: Simono Kaligarič – vodjo Zavoda Republike Slovenija za varstvo narave območne enote Maribor, Andrejem Reberniškom, direktorjem KGZS Ptuj in članom Delovne skupine za poplave ob Dravi, Cvetko Slana, vodjo Skupne službe za varstvo narave in državljane.

Razprava z občani in standUP Matjaža Javšnika – Selnica ob Dravi

Razprava z občani in standUP Matjaža Javšnika – Selnica ob Dravi

V petek, 17. decembra ob 18.00 se bomo v občini Selnica ob Dravi (Hram kulture Arnolda Tovornika) pogovarjali o načrtih EU za digitalno preobrazbo družbe. Digitalna preobrazba gospodarstva in javnega sektorja ter javne uprave sta bistvenega pomena za dolgoročni razvoj in konkurenčnost tako lokalnega okolja, kot tudi Slovenije in EU. Pred ali po razpravi pa bomo poskrbeli tudi za trening smejalnih mišic s STAND UPom Matjaža Javšnika.

Razprava z občani in standUP Matjaža Javšnika – Lenart

Razprava z občani in standUP Matjaža Javšnika – Lenart

V četrtek 16. decembra ob 18.00 se bomo v občini Lenart (Dom kulture Lenart) pogovarjali o pomembnosti zanesljivega in odpornega prehranskega sistema, ki lahko državljanom v vseh okoliščinah zagotovi dostop do zadostne količine cenovno dostopne hrane. Pandemija virusa covid-19 nas je še posebej opomnila na povezavo med zdravjem, ekosistemom, dobavnimi verigami in mejami našega planeta Pred ali po razpravi pa bomo poskrbeli tudi za trening smejalnih mišic s STAND UPom Matjaža Javšnika.

Razprava z občani in standUP Matjaža Javšnika – Duplek

Razprava z občani in standUP Matjaža Javšnika – Duplek

a boljšo vključenost državljanov v razpravo o prihodnosti EU v Zavodu PIP v okviru projekta Evropa na našem pragu organiziramo serijo razprav z državljani, ki bodo med decembrom in marcem potekale na različnih lokacijah v Podravju (Duplek, Selnica, Lenart, Maribor, Ruše, Ormož, Majšperk, Ptuj, Benedikt, Hoče – Slivnica), možno pa si jih bo ogledati tudi v živo prek spleta.

Prva razprava se bo odvila 14. decembra ob 18.00 v občini Duplek (Kulturni dom Korena), na kateri bomo naslovili temo zelenega prehoda in vpliv podnebnih sprememb na lokalna okolja Podravja. Pred ali po razpravi pa bomo poskrbeli tudi za trening smejalnih mišic s STAND UP-om Matjaža Javšnika.

PRAVNIK V PRAKSI 2021

PRAVNIK V PRAKSI 2021

Si študent prava ali diplomant Pravne fakultete? Star do 29 let? Se tudi ti sprašuješ kaj boš počel po opravljenem študiju? Si že zaključil študij, pa si še vedno brez rednih delovnih izkušenj?

Zavod PIP te vabi, da se vključiš v program za pridobivanje dodatnih pravniških izkušenj in znanj. Pridobil jih boš z reševanjem konkretnih pravnih primerov iz prakse, s sodelovanjem  pri dodatnem usposabljanju, s seznanitvijo o možnostih zaposlitve v različnih poklicih v pravni stroki. Osem generacij udeležencev je že sodelovalo v programu. Pridruži se jim tudi ti.

Evropa na našem pragu v Gorišnici

Evropa na našem pragu v Gorišnici

S svojo mobilno razstavo smo se tokrat mudili v občini Gorišnica. S pomočjo kratke ankete smo zbirali mnenja državljank in državljanov o aktualnih tematikah, o aktivnostih EU ter o ukrepih, sprejetih v času pandemije virusa covid-19.

Informiranje državljanov v občini Markovci

Informiranje državljanov v občini Markovci

S kratko anketo smo v Markovcih zbirali mnenja državljank in državljanov o aktualnih tematikah, ki trenutno najbolj vplivajo na nas in na naša vsakdanja življenja: digitalizacija, varovanje okolja, okrevanje po pandemiji virusa covid-19 in prihod četrtega vala epidemije

Evropa na našem pragu v Svetem Andražu

Evropa na našem pragu v Svetem Andražu

S svojo mobilno razstavo smo se tokrat mudili v občini Sveti Andraž. S pomočjo kratke ankete smo zbirali mnenja državljank in državljanov o aktualnih tematikah, o aktivnostih EU ter o ukrepih, sprejetih v času pandemije virusa covid-19, prav tako pa nas je zanimalo, kako je pandemija vplivala na življenja ljudi – kako so se spopadali s krizo.

DOGODEK “TEZNO DELUJE” – PRESTAVLJEN

DOGODEK “TEZNO DELUJE” – PRESTAVLJEN

Vabimo vas k sodelovanju pri projektu »Tezno deluje«. Gre za pilotni projekt, s katerim želimo trajno vzpodbuditipovezovanje prebivalcev mestne četrti Tezno z nevladnimi organizacijami, Mestno občino Maribor in ostalimi deležniki, ki neprofitno delajo z ljudmi. Želimo neposredno dostopati do prebivalk in prebivalcev Tezna, jihvzpodbuditi k medsebojnemu in samoorganiziranemu reševanju težav in hkrati vzpostaviti nov način dela sprebivalci mesta na četrtni ravni.

Evropa na našem pragu – Kidričevo in Majšperk

Evropa na našem pragu – Kidričevo in Majšperk

Naša pot po podravski regiji se je tokrat nadaljevala v Kidričevem in Majšperku, kjer smo informirali občanke in občane ter zbirali njihova mnenja. Številni so izrazili zadovoljstvo, da lahko do informacij o glavnih evropskih politikah in usmeritvah pridejo tudi v svojem lokalnem okolju, v svojem domačem kraju, s tem namreč dobijo občutek, da EU vendarle ni tako oddaljena in tuja, kot se včasih zdi.

Razstava Evropa na našem pragu v Podlehniku in Žetalah

Razstava Evropa na našem pragu v Podlehniku in Žetalah

Osemindvajsetega junija smo se z razstavo ustavili v občinah Podlehnik in Žetale. Občani menijo, da je pomembno gledati v prihodnost, saj bodo v svetu, ki ga bomo zapustili, morale živeti prihodnje generacije in omogočiti jim moramo čim boljšo prihodnost. Zaradi tega so jih še posebej zanimale podrobnosti v povezavi s Konferenco o prihodnosti Evrope, kjer bodo lahko državljani delili svoja mnenja ideje in pobude ter tako aktivno vplivali na prihodnji razvoj Evropske unije.

Evropa na našem pragu – Ruše

Evropa na našem pragu – Ruše

V petek 11, junija smo se s svojo mobilno razstavo mudili v občini Ruše. S pomočjo kratke ankete smo zbirali mnenja državljank in državljanov o aktualnih tematikah, o aktivnostih EU ter o ukrepih, sprejetih v času pandemije virusa covid-19, prav tako pa nas je zanimalo, kako je pandemija vplivala na življenja ljudi – kako so se spopadali s krizo.

Evropa na našem pragu – Lenart

Evropa na našem pragu – Lenart

Včeraj (26. 5. 2021) smo v sklopu projekta Evropa na našem pragu s svojo premično razstavo kot prvo od 41-ih podravskih občin obiskali občino Lenart. Občanom smo predstavili prednostne naloge EU, aktivnosti Evropskega parlamenta ter se z njimi pogovarjali o vplivu evropskih politik na njihovo vsakodnevno življenje.

Vabilo na delavnico Sponzorstva in donacije podjetij

Vabilo na delavnico Sponzorstva in donacije podjetij

Načrtujete projekt ali aktivnost za katero potrebujete finančna sredstva? Če hočemo uspeti, jih je potrebno dobro poznati in znati razmišljati kot podjetnik na katerega se obračamo. Kaj ga zanima, kakšne so njegove vrednote ipd. Na koncu pa je važen tudi pravilni pristop.

Posameznik in krožno gospodarstvo

Posameznik in krožno gospodarstvo

Državljani Evropske unije že dolgo nismo več družba, ki izdelke le uporabi in nato zavrže ter na tak način zapravlja dragocene naravne vire in prispeva k podnebnim spremembam, temveč odpadke zbiramo, ločujemo in delujemo okolju prijazno. Spreminjamo se v zeleno, trajnostno družbo, ki spodbuja krožno gospodarstvo. Deluj trajnostno. Zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj, popravi ter na tak način pomagaj preprečiti podnebne spremembe.

AVSTRIJSKA STANOVANJSKA POLITIKA

AVSTRIJSKA STANOVANJSKA POLITIKA

Socialna oz. neprofitna stanovanja in subvencije najemnin so po večini Evrope namenjene gospodinjstvom z nizkimi dohodki. Upravičenost do socialnih ali neprofitnih stanovanj ter do subvencije najemnine je vezana na višino dohodkov, ki so merilo za dodelitev stanovanja oz. za subvencioniranje najemnine. Javni oz. neprofitni najemniški sektor postaja na ta način vse bolj usmerjen k najranljivejšim skupinam prebivalstva in dobiva obliko nekakšne razširjene socialne pomoči. Raziskovalec Kemeny[1] deli države, glede tega, kako pristopajo do stanovanjske politike, na dve skupini: na tiste, kjer so javna stanovanja in subvencije za najemnine namenjene najrevnejšemu prebivalstvu in delujejo kot nekakšen ščit pred dragim in nestabilnim zasebnim trgom z nestalnimi najemniškimi pogodbami, v drugo skupino držav pa uvršča tiste, kjer sta neprofitni in zasebni trg stanovanj približno enako močna. Del trga, ki ni usmerjen v profit, ni namenjen zgolj najbolj revnim skupinam prebivalstva, temveč širšemu krogu ljudi, s čimer se tudi izognejo marginalizaciji ranljivih skupin. Ker je v Avstriji sistem neprofitnih stanovanj in subvencij široko zastavljen, je pomembna konkurenca zasebnikom, na ta način pa se je ustvaril enoten stanovanjski trg; javna stanovanja in stanovanja v lasti zadrug ter »podjetij za omejen profit« pa so pomemben faktor pri oblikovanju cen na najemniškem trgu.

E – posvet o prihodnosti kulturnega turizma v Mariboru

E – posvet o prihodnosti kulturnega turizma v Mariboru

Zavod PIP  se je skupaj s predstavniki mariborskih turističnih in kulturnih organizacij ter predstavnikov občine udeležil video posveta o prihodnosti kulturnega turizma v Mariboru, ki ga je sklicala podžupanja MoM Alenka Iskra. Posvet je organizacijsko podprl in povezoval Zavod PIP.

AKTUALNO: INFORMACIJE ZA NVO IN OSTALE V ČASU KORONAVIRUSA

AKTUALNO: INFORMACIJE ZA NVO IN OSTALE V ČASU KORONAVIRUSA

Trenutne razmere zaradi epidemije koronavirusa mnogim nevladnim organizacijam in posameznikom onemogočajo ali otežujejo normalen način dela in življenja. Na tem mestu so zbrane vse pomembne novice, obvestila in pojasnila v povezavi z delovanjem NVO in posameznikov v času razglašene epidemije. Glede na aktualne razmere sledimo vsem spremembam in prispevke sproti in dosledno dopolnjujemo.

POMEMBNO OBVESTILO – DELOVANJE ZAVODA PIP!

POMEMBNO OBVESTILO – DELOVANJE ZAVODA PIP!

V sklopu preventivnih ukrepov proti širjenju Koronavirusa Zavod PIP do nadaljnjega ne bo izvajal programa brezplačna pravna pomoč. Ukrep velja  za osebno svetovanje strankam v prostorih zavoda. V primerih, ki to dopuščajo, bo svetovanje potekalo po telefonu. Naročanje strank na pravno svetovanje poteka izključno po telefonu na številki: 02 234 21 46.

Nova spletna podoba Zavoda PIP

Nova spletna podoba Zavoda PIP

Čas hitrih sprememb in tehnološkega razvoja narekuje potrebo po posodobitvah tudi na področju spletne prisotnosti. Predstavitev na svetovnem spletu prispeva k prepoznavnosti organizacije, odpira partnerska sodelovanja in pomaga uporabnikom poiskati program oziroma storitev, ki jo potrebujejo.

Razmišljate o selitvi v tujino?

Razmišljate o selitvi v tujino?

Pravica do bivanja in dela kjerkoli v EU sta eni od temeljnih pravic evropskih državljanov. Razmišljate o delu ali študiju v tujini? Posledično se najverjetneje sprašujete tudi kako dolgo imate pravico v tujini bivati? Ali morate bivališče prijaviti? Ali morate pri tem izkazati določene pogoje? In nenazadnje ali ima pravico z vami bivati tudi vaš partner in vaši otroci?

Aktivnosti projekta:

 • izvedba izobraževanj za izobraževalce mladih
 • izvedba izobraževalnih in motivacijskih dogodkov za mlade v njihovem lokalnem okolju
 • priprava javno dostopnih izobraževalnih materialov za izobraževalce
 • priprava javno dostopnih info/izobraževalnih materialov za mlade
 • izvedba informacijske kampanje (ciljna skupina mladi)
 • delovanje strokovnega odbora
 • izmenjava strokovnih izkušenj z mednarodnim partnerjem.

Vsi izdelki (izobraževalni dokumenti, analize, izročki, predstavitve, grafike, ipd.) bodo javno dostopni in uporabni za nepridobitne namene (v skladu z licenco Creative Commons).

Cilji projekta:

 • večja obveščenost in motivacija mladih za sodelovanje v družbenih participativnih procesih

 • večja udeležba mladih v participativnem proračunu in v procesih javnega soodločanja

 • senzibilizirani in izobraženi izobraževalci mladih, opremljeni z znanjem o procesih aktiviranja mladih

 • izdelani dokumenti za delo z mladimi na področju vključevanja mladih v družbene participativne procese

 • večja senzibilnost javnosti za participativne demokratične procese

 • vzpostavitev primera dobre prakse izobraževanja, motiviranja in vključevanja mladih v procese javnega soodločanja

Obdobje izvajanja: 
november 2021 – november 2022

Vrednost projekta: 
60.000 €

Sofinanciranje: 
Evropska Skupnost, Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo pri Evropski komisiji

Vloga Zavoda PIP: 
Nosilec in prijavitelj projekta

Partner projekta: 
Psientifica Portugal Agueda

 

Financer programa

Povežimo se

Pridružite se nam na družbenih omrežjih

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri