Pridobitev brezplačne pravne pomoči preko sodišča – postopek

Brezplačno pravno svetovanje je na voljo vsem občanom občin sofinancerk (Maribor, Hoče – Slivnica, Pesnica, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Miklavž na Dravskem polju), vsem študentom Univerze v Marboru in nevladnim organizacijam v Podravju.

Če niste med upravičenci ali potrebujete obsežnejšo obliko brezplačno pravne pomoči lahko zaprosite zanjo pri sodišču po spodnjih navodilih.

01.

Za pridobitev pravice do brezplačne pravne pomoči je potrebno zaprositi pri stvarno pristojnem sodišču, na območju katerega ima prosilec stalno prebivališče. Prosilec vloži prošnjo na predpisanem obrazcu. Priložite vsa potrebna dokazila in čim več teh, da bo o vaši prošnji lahko odločeno čim hitreje. Za lažje izpolnjevanje obrazca, vam lahko pomagajo navodila.

02.

Pristojni organ sodišča v postopku ugotavlja izpolnjevanje vsebinskega in premoženjskega pogoja prosilca ter odloči o prošnji. V primeru odobritve prošnje izda napotnico.

03.

Z napotnico se prosilec oglasi pri odvetniku ali drugem izvajalcu brezplačne pravne pomoči na katerega ga je napotilo sodišče (v kolikor prosilec sam ni izbral izvajalca).

OBIŠČITE NAS

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ

 

Postopek za pridobitev takšne pomoči je naslednji:

Osebno naročanje

Pravno svetovanje poteka osebno v pisarni Zavoda PIP v Mariboru med 8. in 16. uro (naročanje med 9. in 13. uro).

Financerji brezplačne pravne pomoči

Share This