Regionalno stičišče NVO Podravja

O programu

Zavod PIP in konzorcijski partner Društvo za kreativno udeležbo Kuku s Ptuja sta na podlagi Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023 prejela sredstva v višini 407.824,18 EUR za izvajanje programa Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja. Program financira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO.

Namen programa Regionalno stičišče NVO Podravja je krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO) za zagovorništvo, za organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

V programu se bodo nadaljevale in nadgradile storitve podpornega okolja za NVO z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik.

Specifični cilji programa

 1. Okrepiti informiranost, organizacijsko, strokovno in zagovorniško usposobljenost NVO.
 2. Prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju lokalnih/regionalnih politik.
 3. Okrepiti čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za reševanje lokalnih potreb (npr. na  področju izobraževanja, usposabljanja, zdravja, zaposlovanja, varstva okolja/narave, urejanja prostora, socialnih storitev, dostopnosti kulturnih dobrin, ipd.)
u

Ali ste vedeli?

Zavod PIP ponuja širok nabor storitev in informacij v okviru regionalnega stičišča za nevladne organizacije podravja.

V okviru programa bomo v obdobju 2019-2021 izvajali naslednje aktivnosti

Povežimo se

Pridružite se nam na družbenih omrežjih

Ciljno informirane NVO – identificirane priložnosti za naslavljanje lokalnih potreb in izvajanje zagovorništva na lokalni/regionalni ravni

 • Vzpostavitev celovitega sistema enotne osnovne podpore za NVO.
 • Zagotavljanje dostopa do informacij za NVO.
 • Izvedba srečanj in posvetovanj z NVO za identificiranje lokalnih problematik in potencialov.

Povečana usposobljenost (strokovna, zagovorniška, organizacijska) NVO v regiji, s poudarkom na NVO s potencialom, z namenom zadovoljevanja izbranih lokalnih potreb

 • Organizacijski in strokovni razvoj NVO s potencialom.
 • Krepitev usposobljenosti zaposlenih v stičišču.
 • Izvajanje storitev stičišča.

Izveden učinkovit in uspešen proces zagovorništva  za dosego potrebnih sprememb lokalnih/regionalnih politik z namenom naslavljanja potreb v skupnosti

 • Prenova in izboljšave izvajanja občinskih razpisov za NVO.
 • Šola za župane.
 • Pravilnik oz. odlok o ravnanju s stvarnim premoženjem občine.
 • Vzpostavitev Komisije za razvoj NVO v Mestni občini Ptuj.
 • Lokalni program kulture v Mestni občini Maribor.
 • Vključevanje NVO v pripravo Regionalnega razvojnega programa.
 • Promocija in uvedba participativnih proračunov.
 • Strategija razvoja prostovoljstva v Mestni občini Maribor.
 • Strategija za mlade Ptuj.
 • Redno spremljanje okolja in odzivanje na aktualne problematike.

Vzpostavljena delujoča in učinkovita partnerstva z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in EU institucijami, mediji, gospodarskimi partnerji in drugimi akterji, pomembnimi za zadovoljitev ugotovljenih lokalnih potreb, posebej glede reševanja problematike dolgožive družbe

 • Oživljanje prostorov za aktivacijo skupnosti in oživljanje javnih športnih površin. Krepitev sodelovanja z mestnimi četrtmi, socialnimi službami in mladinskimi centri – prostori in programi za mlade.
 • Skupnostno urejanje in oživljanje javnega prostora.
 • NVO izvajalke kreditno ovrednotenih obštudijskih dejavnosti.
 • Ta dobra večerja.

Identificirane in uveljavljene nove trajnostno naravnane storitve za reševanje lokalnih potreb, posebej glede reševanja problematike dolgožive družb

 • Program aktivacije prebivalcev mestnih sosesk.
 • Program namestitvene podpore za brezdomne osebe.
 • Terapevtsko delo za ureditev odnosov z bližnjimi.
 • Spremljanje načrtov NVO za razvoj novih storitev in podpora pri realizaciji.
 • Prostori so-dela (coworking) za NVO in druge na Ptuju.

Financer programa

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023. Vsebina izraža mnenje avtorjev in ne predstavlja uradnega stališča sofinancerjev.

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri