SocioLab

O projektu

»SocioLab« je prvi večji projekt v Sloveniji, ki je namenjen vzpostavitvi celovitega ekosistema za krepitev potencialov posameznikov, iniciativ in skupnosti. Projekt promovira, podpira in širi delovanje socialnih podjetij in zadrug v Podravju.
Socialna ekonomija združuje poslovno dejavnost z inovativnim reševanjem družbenih problemov. Poleg tega delovanje socialnih podjetij in zadrug zagotavlja tudi večjo socialno vključenost ranljivih skupin, prispeva k zmanjševanju revščine in večanju kvalitete življenja. Socialna ekonomija na prvo mesto postavlja človeka in okolje, ne pa kapitala in dobičkov.

Namen in cilji

Operacija »Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo – SocioLab« je namenjena vzpostavitvi celovitega ekosistema za krepitev potencialov posameznikov, iniciativ in skupnosti. S projektom želimo doseči razmah socialne ekonomije (socialnih podjetij in zadrug) ter s tem povezanega ustvarjanja in ohranjanja kvalitetnih in trajnih delovnih mest v sektorju socialne ekonomije ter širitev ponudbe dostopnih (družbeno) inovativnih produktov (storitev in proizvodov), ki bodo zagotavljali večjo socialno vključenost ranljivih skupin, prispevali k zmanjševanju revščine in večanju kvalitete življenja ter gospodarski in družbeni razvoj v Podravski regiji.

Operacija – projekt SocioLab je bila neposredno potrjena v Dogovoru za razvoj Podravske razvojne regije v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta. Tako projekt, kot projektno partnerstvo sta bila predhodno potrjena s strani Razvojnega sveta regije Podravje, prav tako pa so vsi projektni partnerji člani regijske razvojne mreže Podravja.

 

Vloga Zavoda  PIP: projektni partner za področje zagovorništva (priprava predlogov sprememb zakonodaje, občinskih predpisov, javih razpisov ipd.)

Ključne aktivnosti projekta

Operacija je zasnovana tako, da zagotavlja ustrezen in celovit socialno-podjetniški ekosistem s programi, ki zagotavljajo aktiviranje potencialov, motiviranje prebivalstva in ciljnih skupin ter osveščanje o pomenu zaposlovanja ranljivih skupin v sektorju socialne ekonomije, izgrajevanje kompetenc deležnikov in strokovne javnosti z namenom podpore in razvoja sektorja SE v regiji, prepoznavanje priložnosti, generiranje družbenih inovacij, socialno podjetniških idej in podjemov, izgrajevanje (socialno) podjetniških skupnosti in kompetenc za zagon in rast ter zaposlovanje v sektorju. Ključne vsebinske aktivnosti so razdeljene v tri sklope: opolnomočenje skupnosti za razvoj socialne ekonomije in družbenega inoviranja; aktiviranje in motiviranje prebivalstva, generiranje družbeno inovativnih, socialno podjetniških in zadružnih idej in podjemov; program podpore ciljnim skupinam in socialnim podjetjem ter zadrugam pri zagonu in rasti.

Projekt bo v obdobju 2018−2021 vodil k rezultatu / učinkom

 • Vzpostavljen ekosistem (regijski mrežni laboratorij) za socialno ekonomijo v Podravski regiji.
 • Vzpostavljenih 5 območnih informacijskih točk.
 • Izvedeno diagnosticiranje stanja in pripravljeni razvojni načrti.
 • Izvedena usposabljanja in mentorstvo / coaching za vsaj 30 organizacij v sektorju socialne ekonomije.
 • Vključenih vsaj 200 oseb v programe usposabljanja.
 • Izvedena podpora pri ustvarjanju oz. ohranjanju vsaj 40 delovnih mest v socialnih podjetjih in zadrugah.
 • Razvit 1 program z gradivi in Izvedba programa podpore – usposabljanje in mentorstvo / coaching pri zagonu socialno-podjetniških in družbeno inovativnih podjemov.
 • Izvedena podpora pri razvoju vsaj 30 družbeno inovativnih produktov.
 • Izvedba 4 nagradnih natečajev za najbolj družbeno inovativen socialno-ekonomski podjem regije Podravje in 2 nagradnih natečajev za naj etičnega investitorja.
 • Izvedba promocijske kampanje in 4 predstavitvenih sejmov z dnevi odprtih vrat podjetij v sektorju socialne ekonomije.
 • Izvedba mednarodne strokovne konference.

 

  Ciljne skupine

  • Deležniki socialnega podjetništva: (potencialni) podjetniki; socialni podjetniki; zadružniki; osebe, ki zaganjajo socialna podjetja in zadruge ali delujejo v le-teh in iniciative (socialno podjetniške iniciative, socialna podjetja, zadružne iniciative, zadruge) v vseh fazah razvoja.
  • Osebe zaposlene v podpornem okolju za socialno ekonomijo – strokovno in tehnično osebje ter izvajalci storitev in programov podpornega okolja za (socialno)podjetništvo, zadružništvo in družbeno inoviranje.
  • Deležniki lokalnega okolja, osebe predstavniki samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov ter razvojnih organizacij v lokalnih okoljih ter širša javnost. Posredno bomo z operacijo nagovarjali tudi druge ciljne skupine: brezposelne in iskalce zaposlitve, študente, mlade, starejše ter pripadnike ranljivih družbenih skupin (osebe, ki tvegajo socialno izključenost, starejši iz socialno ogroženih okolij, skupine prebivalstva z večjim tveganjem revščine).

  Več o podobnih projektih najdete na: www.eu-skladi.si

  Trajanje projekta april 2018 – december 2021.
  Vrednost projekta je 1.599.869,80 EUR.

  Povežimo se

  Pridružite se nam na družbenih omrežjih

  Financerji operacije

  Operacija je sofinancirana s strani EU, Evropskega socialnega sklada, in Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

  Share This

  S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Zapri