Stanovanja za vse

O projektu

Slovenija se sooča z zelo slabim stanjem na področju stanovanjske preskrbe, saj je slovenski stanovanjski fond med najstarejšimi v Evropi – 62 % stanovanj je starejših od 40 let. Ker je bilo v zadnjih 30 letih zgrajenih občutno premalo stanovanj, so njihove cene, kljub starosti in pomanjkljivostim, visoke, kar se še posebej pozna v Ljubljani in obalnih občinah. Takšno stanje je posledica neobstoječe stanovanjske politike, saj temu področju nobena vlada ni namenjala resne pozornosti.

Področje stanovanjske preskrbe je prav tako izrazito podfinancirano, saj je Slovenija v preteklih letih zanj namenjala le okoli 0,04 % svojega letnega proračuna, medtem ko je povprečje EU 0,54 %, povprečje držav zahodne Evrope pa približno 1 %. Ker problematiki v Sloveniji ne posvečamo dovolj pozornosti, smo se partnerske organizacije (Zavod PIP, PiNA, IPoP, IŠSP in Avanta Largo) povezale v konzorcij Stanovanja za vse, ki bo raziskoval stanovanjsko področje, aktiviral javnost, politiko, stroko in medije ter razvijal inovativne, skupnostne in trajne rešitve in raziskoval primere dobre prakse iz tujine.

Primerna rešitev stanovanjskega vprašanja je namreč pogoj samostojnega in kakovostnega življenja. Negotovost glede dolgoročnega bivanja in visoki stroški onemogočajo oblikovanje doma, navezovanje stikov z lokalno skupnostjo, participacijo v njej in slabo vplivajo na splošno družbeno blaginjo. Prav tako otežujejo načrtovanje kariere in oblikovanje gospodinjstva. Brez primernega in dostopnega stanovanja si kakovostnega življenja ni mogoče zamisliti. Še več, visoke cene stanovanj, neurejen najemni trg, negotovost bivanja in krepitev poblagovljenja stanovanj prispevajo k povečevanju neenakosti, krepijo izkoriščanje in izključenost ter so podlaga za mnoge druge družbene probleme. Zaradi tega je vprašanje stanovanjske preskrbe ključno družbeno in politično vprašanje, saj načini zagotavljanja stanovanj temeljno vplivajo na kakovost življenja ljudi.

V projektnem konzorciju Stanovanja za vse se z oporo na strokovno in raziskovalno aktivnost zavzemamo za dostojna in dostopna stanovanja za vse. S povezovanjem različnih deležnikov in širšo podporo javnega mnenja želimo spodbuditi sistematično ureditev stanovanjskega področja, uvedbo participativnih praks načrtovanja in implementacije inovativnih ter trajnostnih rešitev.

Aktivnosti projekta

  • Priprava in izvedba zagovorniških kampanj za spremembo stanovanjske politike Republike Slovenije v smeri inovativnih, skupnostnih in trajnostnih rešitev.
  • Identifikacija, prenos in preizkušnja inovativnih, skupnostnih in trajnostnih rešitev stanovanjske oskrbe.
  • Izvedba komunikacijske kampanje o potrebi reševanja stanovanjske problematike in primerov dobrih praks inovativnih, skupnostnih in trajnostnih rešitev.
  • Priprava učinkovitega poslovnega modela konzorcija in pričetek implementacije.

Konzorcij Stanovanja za vse sestavljajo Kulturno izobraževalno društvo PiNA (vodja projekta), Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor, IPoP – Inštitut za politike prostora, IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora in Avanta Largo – Zavod za družbeno komuniciranje.

Povežimo se

Pridružite se nam na družbenih omrežjih

Financer projekta

Aktivnosti projekta sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019. Prispevek izraža mnenje avtorja in ne predstavlja uradnega stališča MJU.

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri