Zagovorništvo za starejše osebe in za osebe s težavami v duševnem zdravju

Program temelji na izvajanju dveh oblik zagovorništva in sicer socialnega ter pravnega zagovorništva in je namenjen dvema večjima skupinama uporabnikov na območju podravske in pomurske regije. Prva skupina so bili uporabniki, ki se zaradi svojih zdravstvenih indikacij, ki so predvsem posledica starosti, ne znajdejo v družbi, zaradi česar velikokrat prihaja do kršenja njihovih pravic. Druga skupina pa so uporabniki, nad katerimi se izvaja ali je bilo izvedeno nasilje in so zaradi tega v osebni stiski ter se zaradi najrazličnejših razlogov ne zmorejo zoperstaviti nasilju oziroma ne morejo učinkovito uveljavljati svojih pravic. V praksi so največkrat žrtve nasilja ravno starejši ljudje, ki jim je zaradi zdravstvenih indikacij in posledic starosti že tako ali tako oteženo uveljavljanje njihovih pravic. Pri izvajanju zagovorništva gre v večini primerov za preplet socialnega zagovorništva in pravnega zagovorništva. Socialno zagovorništvo je tako primarno namenjeno odpravi oziroma omilitvi osebnih stisk in nemoči uporabnikov, ko se znajdejo pred zanje nerešljivo težavo. Hkrati pa socialno zagovorništvo predstavlja učinkovito pomoč pri odzivu uporabnikov na nastalo težavo. V okviru socialnega dela zagovorništva je tako poseben poudarek namenjen osebnemu svetovanju uporabnikom, v okviru katerega se jih pripravi na opravo naslednjih korakov pri razreševanju njihove situacije. Za rešitev konkretne težave pa je skoraj v vsakem primeru potrebno tudi pravno zagovorništvo, v okviru katerega je uporabnikom v programu zagotovljena tudi učinkovita pravna pomoč, in sicer v obliki pravnega svetovanja, sestavi listin, spremljanja uporabnikov pri uveljavljanju njihovih pravic ter zastopanja pred pristojnimi institucijami.

Rezultati: 

  • 456 različnih uporabnikov v letu 2012,
  • 449 različnih uporabnikov v letu 2011,
  • 425 različnih uporabnikov v letu 2010
  • 488 različnih uporabnikov v letu 2009,
  • 520 različnih uporabnikov v letu 2008,
  • 437 različnih uporabnikov v letu 2007.

Obdobje izvajanja: 
2007–2012

Vrednost projekta: 
200.682,18 EUR

Sofinanciranje: 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, MO Murska Sobota, MO Maribor

Vloga Zavoda PIP: 
Nosilec projekta

Povežimo se

Pridružite se nam na družbenih omrežjih

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri