RurALL

Naslov projekta: Za bivanje prijetne podeželske skupnosti prihodnosti – Nov integrirani model upravljanja depopulacije podeželskih območij (RurALL)

Sofinanciranje: Program Interreg Podonavje 2021-2027

Cilji projekta

Cilj projekta je namreč s sodelovanjem različnih deležnikov razviti model upravljanja za obravnavo depopulacije na podeželju in okrepiti načrtovalske, upravljavske, odločevalske in sodelovalne kapacitete podeželskih skupnosti pri izkoriščanju potenciala propadajočih starejših stavb, ki jim lahko vdihnemo novo življenje.

Več na:

https://interreg-danube.eu/projects/rurall / https://www.linkedin.com/company/interreg-rurall/

Ozadje projekta:

Depopulacija podeželskih območji je eden izmed pomembnih izzivov s katerim se sooča podonavska regija. Za naslavljanje tega izziva je v okviru projekta RurALL, pod vodstvom občine Beltinci, moči združilo 14 projektnih partnerjev in 7 pridruženih strateških partnerjev iz 11 držav programa Interreg Podonavje. Pri iskanju ustreznih rešitev se bodo partnerji osredotočili na izkoriščanje potenciala starejših stavb ob upoštevanju načel pristopa Novi evropski Bauhaus (New European Bauhaus). 

V okviru projekta bomo:

– vzpostavili transnacionalno mrežo predstavnikov podeželskih skupnosti in   strokovnjakov,
– oblikovali model vključevanja deležnikov, strokovnjakov in občanov v projektne aktivnosti
– izvedli mapiranje starejših stavb,
– izvedli testiranje rešitev v 11 pilotnih območjih,
– organizirali skupnostne dogodke z namenom iskanja funkcij stavbam po     prenovi,
– izdelali osnovne koncepte prenove starejših stavb,
– oblikovali poslovne modele za financiranje prenove starejših stavb,
– oblikovali model upravljanja s starejšimi stavbami.

V projektu, ki ga vodi občina Beltinci, sodelujejo organizacije iz naslednjih držav: Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne Gore, Hrvaške, Madžarske, Romunije, Slovaške, Srbije in Slovenije.
Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri