Zavod PIP  se je skupaj s predstavniki mariborskih turističnih in kulturnih organizacij ter predstavnikov občine udeležil video posveta o prihodnosti kulturnega turizma v Mariboru, ki ga je sklicala podžupanja MoM Alenka Iskra. Posvet je organizacijsko podprl in povezoval Zavod PIP.

Podžupanja Alenka Iskra, ki je sklicala posvet, je izpostavila pomen doprinosa pestrega in kakovostnega kulturnega dogajanja k prepoznavnosti Maribora kot kulturne turistične destinacije in turistične destinacije nasploh. Poudarila je nujnost tesnega sodelovanja med kulturnim in turističnim sektorjem, saj bo le tako mogoče doseči želen cilj rasti števila obiskovalcev in njihovega zadovoljstva s kulturno ponudbo mesta ter nenazadnje vzajemno dvigniti kakovost življenja občanov, upoštevajoč aktualne razmere, ki bodo imele svoj vpliv na turistični utrip mesta v prihodnosti.

Sodelujoče organizacije smo se v sklopu posveta zavzele za skupno strategijo, tesno medsebojno sodelovanje ter enakovredno obravnavo kulture, športa in gastronomije, kot komplementarnih področji za zagotavljanje kakovostne turistične ponudbe mesta. Sprejeli smo sklep o ustanovitvi delovne skupine za realizacijo na posvetu sprejetih sklepov, ki sledijo cilju priprave strategije kulturnega turizma, kot sestavnega dela strategije turizma Maribora.

V razpravi so svoje poglede in predloge predstavili tudi sodelujoči predstavniki javnih in zasebnih kulturnih institucij; mariborskih javnih kulturnih zavodov ter nevladnih organizacij. Bili so enotni, da je Maribor mesto z bogato in kakovostno kulturno ponudbo, ki pa za povečanje zanimanja turistov potrebuje več promocijskih aktivnosti in izoblikovanih kulturnih turističnih produktov. Izpostavili smo tudi pomen usklajenega sodelovanja s ponudniki turističnih storitev in Zavodom za turizem Maribor – Pohorje. Le tako se bodo že obstoječi kulturni turistični produkti uspešno razvijali in nastajali tudi novi. Od Zavoda za turizem pri tem pričakujejo ustrezno strokovno in promocijsko podporo.

Razpravo smo sklenili s sklepom o ustanovitvi delovne skupine za realizacijo na posvetu sprejetih sklepov, ki sledijo cilju priprave strategije kulturnega turizma, kot sestavnega dela strategije turizma Maribora. Delovna skupina bo v proces vključevala predstavnike stroke in druge zainteresirane javnosti. Skupna strategija je po mnenju vseh osnova za usklajeno in produktivno sodelovanje vseh deležnikov, ki bo zgodbo kulturnega turizma v Mariboru postavila na višjo raven. Kultura in kulturni ustvarjalci pomembno sooblikujejo karakter in podobo celotnega mesta. Zato so se zavzeli tudi za enakovredno obravnavo kulture, gastronomije in športa, kot komplementarnih področji za zagotavljanje kakovostne turistične ponudbe mesta.

Vsi sodelujoči v posvetu si bomo v prihodnje prizadevali za izboljšanje medsebojnega sodelovanja, ki je po mnenju vseh ključ do uspešnega razvoja Maribora kot kulturne turistične destinacije in turistične destinacije nasploh. Tako so se zavezali k skupnemu snovanju in uresničevanju zastavljenih ciljev.

Še zapis oz zahvala vsem vpletenim s strani gospe podžupanje Alenke Iska:

Spoštovani udeleženci posveta na temo kulturnega turizma!

 

V imenu mestne občine Maribor kot seveda v mojem imenu se vam najlepše zahavljujem, da ste se na naše vabilo odzvali v tako velikem številu.

 

Ponovno bi želela izpostaviti tudi Odbor za kulturo MOM, ki mu predseduje gospa Zdenka Križanič in pobudo gospoda Željka Milovanoviča, člana Odbora za kulturo, ki so zagotovo doprinesli k temu, da smo se v takšni sestavi in na ta način tudi sestali.

 

V Mestni občini Maribor si prizadevamo, da bi bili skupaj z našim Zavodom za turizem pri izvajanju aktivnosti na področju turizma učinkoviti, strokovni in povezovalni. Prav v slednjem vidimo še mnogo izzivov, ki so pred nami.

 

Ob koncu še posebna zahvala Zavodu PIP za pomoč pri izvedbi konference in seveda osebno gospodu Bojanu Golčarju za dobro moderiranje.

 

Prepričana sem, da bomo tudi v nadaljevanju našega dela uspešni in konstruktivni.

 

Alenka Iskra
Podžupanja
Kabinet župana

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri