Regionalno stičišče NVO Podravja v okviru javnega povabila tudi letos namenja sredstva za podporo NVO-jem pri aktivnem naslavljanju potreb in reševanju težav v lokalnih okoljih. Podprli bomo organizacije, ki bodo predstavile konkretne in ustrezne rešitve (storitve, produkte) za uspešno naslavljanje problemov in, ki bodo s prenosom teh rešitev v prakso, prispevale k njihovi odpravi oz. blažitvi.

Tokrat dobre ideje iščemo nekoliko drugače, in sicer v obliki javnega povabila k sodelovanju, ki nudi več podpore pri iskanju ustreznih rešitev in razvoju idej ter njihovi realizaciji. Sodelujoči NVOji bodo v fazi prijave na javni poziv deležni naslednje podpore:

  • Spletna informativna delavnica : 24. februar 2022, ob 15.30 (ZOOM)
  • Delavnica za razvoj idej: 17. marec 2022, ob 15.30, Vetrinjski dvor, Maribor.
  • Delavnica za razvoj idej: 24. marec 2022, ob 16.00, Ptuj

Prijave na delavnice posredujte na: zanvo@zavodpip.si

V fazi izvajanja oz. realizacije ideje bodo izbrane NVO, glede na potrebe, deležne tudi drugih oblik podpore (mentorstva, usposabljanja…).

Strokovna komisija bo med sodelujočimi izbrala največ tri ideje (treh NVO-jev ali partnerstev), ki bodo prejele finančno spodbudo. Izbrane predloge pa bo potrebno v nadaljevanju tudi razviti in ponuditi uporabnikom. V okviru povabila so na voljo sredstva v skupni višini do 6.000,00 EUR, posamezna organizacija pa lahko prejme največ 2.000,00 EUR.

Dokumentacija javnega povabila zajema:

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s pozivom pišete na e-naslov: zanvo@zavopip.si.

Rok za posredovanje prijav je iz 29.03.2022 podaljšan na 3.4.2022 na e-naslov zanvo@zavodpip.si, s pripisom Prijava – NVO snujejo rešitve.

Zaradi podaljšanja roka za posredovanje vlog, se spremeni časovnica izvedbe javnega poziva:

07. 04. 2022 – Obveščanje prijaviteljev o uvrstitvi v nadaljnji izbor (1. faza)
14. 04. 2022 – Predstavitev projektov pred komisijo (2. faza)
19. 04. 2022 – Rezultati izbora

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri