Čas volitev v Evropski parlament se neustavljivo bliža – spomnimo, v Sloveniji bodo volitve v Evropski parlament potekale v nedeljo, 9. junija 2024. Voliti bo mogoče tudi predčasno, in sicer od torka do vključno četrtka pred volilno nedeljo, torej od 4. do 6. junija 2024. Ker bomo volivci v Sloveniji tokrat izvolili 9 poslancev Evropskega parlamenta, smo vse stranke, ki so potrdile udeležbo na volitvah, povprašali o njihovih nazorih glede sovražnega govora. Slovenski poslanci v petletnem mandatu skupaj s poslanci drugih članic Evropske unije sprejemajo odločitve, ki imajo pomembne posledice tako za državo Slovenijo kot njene državljane. Zato menimo, da je njihov vidik sovražnega govora in morebitna umestitev v programsko shemo sleherne stranke nadvse pomemben faktor.

Kaj o sovražnem govoru porečejo v stranki Levica?

Ker smo kontaktirali 10 strank, bomo do pričetka volitev postopoma objavljali njihove odgovore. Tokrat prilagamo odgovor nosilne kandidatke Levice Nataše Sukič (kandidatna lista je sicer dostopna na tej povezavi), ki ga objavljamo v celoti:

Boste ob morebitni izvolitvi v novem obdobju Evropskega parlamenta v zvezi s sovražnim govorom podali kakšne željene smernice?

Da. Posvetovala se bom s predstavnicami in predstavniki Strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora, katerega ključna naloga je spremljanje področja sovražnega govora v Sloveniji in na ravni EU ter priprava predlogov aktivnosti za njegovo preprečevanje.  Na podlagi tega bom sprožila pobudo pri oblikovanju politik, sprememb predpisov in drugih ukrepov, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu preprečevanju sovražnega govora ter sodelovanje pri pripravi predlogov sistemskih sprememb in modela mreže izvajanja kampanj in izobraževanj tako na evropski kot na nacionalni ravni držav članic EU.

Menite, da lahko sovražni govor (ki sicer bazira na predsodkih in diskriminaciji) vpliva na empatijo,  pristranskost in odločitve, zlasti, kadar zadeva ranljive skupine (Romi, invalidi, begunci …)?

Na žalost še kako vpliva. Je spodbujevalec sovraštva, običajno uperjen v ranljive in manjšinske družbene skupine – Rome, begunce, LGBTIQ+ osebe, invalide, tudi ženske, denimo, ko se skuša ponovno odpirati vprašanje pravice do splava in svobodnega odločanja žensk o lastnih telesih  itn. Kot tak lahko privede tudi do sovražnih nasilnih dejanj nad pripadnicami in pripadniki omenjenih manjšin.

Ali programska shema vaše stranke za evropske volitve posredno ali neposredno prišteva tudi problematiko sovražnega govora, vključno s pravnimi vidiki, ki veljajo v Republiki Sloveniji, glede na 297. člen Kazenskega zakonika?

Posredno. In sicer preko pozitivno naravnanih ukrepov za enake možnosti žensk, za popolno enakopravnost LGBTIQ+ oseb, za takšno begunsko in migracijsko politiko, ki bo zagotavljala varnost begunk in beguncev, migrantk in migrantov ter ščitila njihove pravice in poskrbela za njihovo uspešno integracijo v družbo, za zaščitne ukrepe za ljudi z oviranostmi in kroničnimi boleznimi, zaradi katerih so nadpovprečno izpostavljeni tveganju brezposelnosti, revščine in socialne izključenosti itn. Vse te politike so antipod sovraštvu in sovražnemu govoru zoper družbene manjšine.

Kakšna so vaša priporočila glede ustreznosti slovenske zakonodaje, natančneje glede kazenske obravnave sovražnega govora? Bi kaj spremenili/dodali?

Potrebujemo jasno definicijo in jasne sankcije v Kazenskem zakoniku Slovenije.

Kakšna so vaša priporočila glede ustreznosti oz. ustrezne uvedbe enotne EU zakonodaje, natančneje glede kazenske obravnave sovražnega govora?

Vsekakor potrebujemo enotno, poenoteno zakonodajo na ravni EU, kjer bo definicija sovražnega govora jasna, nedvoumna, in kjer bodo jasno zapisane tudi ustrezne sankcije.

Glede na to, da je prav na podlagi sovražnega govora v preteklosti prišlo do vojn in genocida, je na mestu vprašanje stališča vaše stranke, kaj je za vas dopustna meja sovraštva in kje je treba narediti rez.

Vsakršno sovražno izrekanje, ki vdira v prostor drugega/drugih na škodljiv način, na način, ki ljudi hujska in spodbuja sovraštvo do drugih, predstavlja mejo, ki je za mene osebno in za mojo stranko Levico. Skrajna desnica in tudi tista malo manj skrajna se na žalost poslužuje sovražne retorike zoper ranljive skupine na podlagi njihove barve kože, etnične pripadnosti, spolne usmerjenosti, spola, invalidnosti, veroizpovedi itn. To je za nas zavržno, nedopustno in nevarno. Tega v politiki preprosto ne bi smelo biti. Od tu vojne in celo genocidna dejanja, kot smo jim pravkar priča v Gazi.

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri