FOTO: KUD Janko Živko (100 let KUD-a).

V Poljčanah je bila kultura vselej del življenja ljudi in zametki kulturnega društva segajo daleč v leto 1919. Številni navdušenci so skozi več kot sto let trajajočo dobo kulturo negovali, ji dajali živost in z njo povezovali vse pomembne dogodke v kraju. Poljčane so vselej imele ljudi, ki so svoje življenje zapisali kulturi. Tukaj so se rodili pomembni ljudje, ki so s svojim kulturnim ustvarjanjem zaznamovali ne le majhne Poljčane ampak širši slovenski prostor, če naštejemo samo največje; pesnik in pisatelj Kajetan Kovič, režiser, dramatik, igralec in ustanovitelj Borštnikovega srečanja, Branko Gombač, pisateljica in pesnica Erna Starovasnik, in še veliki kulturni delavec Janko Živko, po katerem nosi društvo tudi ime.

Vsi našteti in še mnogi drugi so bili vzor in navdih, da so ljudje tudi v najtežjih obdobjih ohranili slovensko besedo, pesem, igro in druge kulturne dejavnosti s katerimi so izražali svojo pripadnost, miselnost in predvsem zavest, da je kultura povezovalni člen med ljudmi, da je moralno »dvigalo« poguma in pripadnosti. Vsa leta so kulturno društvo vodili zanesenjaki, ki jim ni bilo žal časa, včasih tudi denarja, da so lahko izvedli kakšen projekt ali prireditev, ki je bila namenjena ljudem – občanom in širše. In še danes je tako. Društvo skupno že preko deset let vodi Jasna Orešič, ki je ponosna na minulo in sedanje delo društva in se trudi, da bi društvo ponujalo razne oblike ustvarjanja, saj je kultura širok pojem, v katerem vsakdo lahko najde nekaj zase.

Društvo je prejemnik več nagrad

Dejavnosti društva danes obsegajo različna področja umetnosti, vključno z gledališčem, glasbo, literaturo, fotografijo in likovno umetnostjo. Društvo je prejemnik več nagrad in se lahko pohvali z vsakoletnimi dosežki svojih sekcij na območnih, regijskih in državnih nivojih, zadnja nagrajenka pa je Vokalna skupina Bleščice, ki se je lani uvrstila na regijsko revijo pevskih zborov na Ptuju, ker je prejela bronasto priznanje. Leta 2021 je društvo prejelo Zahvalno listino Občine Poljčane za svoje stoletno kulturno udejstvovanje, prav tako so priznanja Občine Poljčane in Zahvalne listine do sedaj prejeli številni posamezniki v društvu, kot tudi sekcije. Društvo in njegovi člani se lahko pohvali tudi s številnimi priznanji in zahvalnimi listinami za življenjsko delo Zveze kulturnih društev občin Poljčane, Slovenska Bistrica in Makole, poleg teh priznanj pa so ponosni, da kljub vsem izzivom, ki jih prinaša dolgoživost društva, obeležujejo številne pomembne mejnike in jubileje. V letu 2023 je sekcija Godba na pihala praznovala 70.letnico neprekinjenega delovanja, sekcija Tamburaši Kavkler pa isto leto 25 let obstoja.

»Člani našega društva so prostovoljci, zanesenjaki, ljubitelji umetnosti, ki brezplačno pripravljajo vse programe ter dogodke. Samo v zadnjih treh letih, od korone dalje, smo izvedli skupno 57 samostojnih dogodkov (koncertov, predstav, razstav, delavnic,…) ter 123 nastopov na dogodkih v organizaciji drugih društev, občine ipd.,« pravi vodja društva Jasna Orešič.

Ob 100-letnici KUD-a izdali zbornik

V letu 2023 so v čast prvemu stoletju delovanja izdali tudi zbornik, z opisom zgodovine in delovanja desetih aktivnih sekcij. V knjigi so med drugim obeleženi tudi drugi dogodki, ne le kulturni, ki jih je društvo v teh letih izvedlo, saj se člani društva angažirajo tudi širše, ne le kulturno in so v prvi vrsti zavedni krajani svojega kraja – od zbiranja denarja za nakup prvega defibrilatorja v Občini Poljčane, organizacijo in izvedbo izjemno odmevnega dobrodelnega koncerta za fantka z cerebralno paralizo iz Poljčan, koordinacijo prve velike čistilne akciie »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« idr.

FOTO: Vokalna skupina Bleščice (KUD Janko Živko)

»Veseli smo, da nas tudi pandemija koronavirusa ni ustavila, društvo se tako danes lahko pohvali z vsesplošno kvaliteto ustvarjanja ter s številnimi tradicionalnimi prireditvami, ki beležijo izjemen obisk,« se pohvali Orešič, ki poudari, da je letos še posebej uspešna Dramska sekcija s svojim avtorskim gledališčem – predstavo #Ashley, novodobno različico Pepelke, ki nagovarja problematiko družbenih omrežij. Nič manj pa niso angažirani in uspešni tudi člani otroškega dela dramske sekcije, sekcije Godba na pihala, Recitacijska sekcija, Foto sekcije, Tamburašev Kavkler, Likovne sekcije ter Vokalne skupine Bleščice. Njihovi dogodki vedno pritegnejo hvaležno občinstvo.

Slovenija kulturi namenja najmanj denarja

»Želimo ohranjati slovensko kulturo, slovenski jezik, naše navade in ocenjujemo, da je majhnost Slovenije v globalizaciji dandanes velik izziv. Verjamemo, da bo kultura, predvsem pa ljubiteljska kultura, tista, ki bo ohranila naš narod, kar se je tudi v preteklosti že večkrat izkazalo. Žal sicer v zvezi s tem ugotavljamo paradoks sodobne slovenske družbe, saj ravno ljubiteljski kulturi namenja vedno manj denarja in glede na to, da so vsi člani našega društva prostovoljci, ki za svoje udejstvovanje ne prejmejo ničesar, se velikokrat sprašujemo, koliko ljudi bo še pripravljeno vztrajati v teh pogojih in dokazovati, da je kultura za človeka potrebna prav tako kakor delo, šport in počitek,« je kritična.

Ponosni so tudi na dejstvo, da niso podlegli vplivom trenutnih družbenopolitičnih teženj, ampak imajo jasno začrtano pot in vizijo. Verjamejo, da je kultura vezni člen v človekovem življenju, ki ga dela zavednega, ponosnega in celovitega. Neomajni so v prepričanju, da je »kultura hrana, ki ne sme manjkati nobeni duši!«

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri