Zavod Franko Maribor je nevladna organizacija na področju duševnega zdravja v skupnosti. Letos je zavod obeležil 10. obletnico (so)delovanja in (so)ustvarjanja v skupnosti za ljudi s  dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju oz. duševnimi stiskami. Poslanstvo zavoda je  zagotavljati ter uresničevati človekovo pravico do življenja v skupnosti, vrednotenja osebnih izkušenj in spoštovanje različnosti. Zavod je poimenovan po Francu Basagli, italijanskemu psihiatru, ki je v Italiji skozi tržaško izkušnjo pokazal, da je institucionalna podpora za zaklenjenimi vrati neuspešna, da se je treba s skupnostjo povezovati, sodelovati in ljudem zagotavljati toliko podpore in pomoči, da lahko samostojno  ter dostojno živijo v skupnosti, ter  se v skupnost vračajo z vsemi pravicami in enakovrednim družbenim položajem kot ostali ljudje  v skupnosti. Njegove besede prevedene v slovenščino so bile:

“Norost je del ljudi. V človeku hkrati sobivata tako norost kot razum. Družba, da bi veljala za civilizirano, bi morala sprejeti tako razum kot norost.”

Franko Basaglia (Vir: Wikipedia)

Vse več institucionaliziranih, kadra za terensko delo pa premalo

Zavod Franko Maribor; Zavod za razvijanje, načrtovanje in izvajanje je bil ustanovljen leta 2014 kot odgovor na potrebe ljudi, ki potrebujejo strokovno podporo in pomoč pri samostojnem življenju v skupnosti. Pred samo ustanovitvijo zavoda se je program Odprte stanovanjske skupine – Vzpostavljanje oskrbe v skupnosti že izvajal v mariborski občini, in sicer od leta 2011. Na vzpostavitev programov in kasneje zavoda je pomembno vplivala socialna akcija Iz-hod, ki je s pohodom po institucijah (socialnovarstvenih zavodih, domovih za stare, ipd.) opozorila na problem institucionaliziranosti v Sloveniji. Raziskava hitre ocene potreb in storitev na temo vsakdanjega življenja pa je po drugi strani pokazala manjko kadra na področju terenskega dela za ljudi v skupnosti v okviru nalog koordinacije obravnave v skupnosti na CSD-jih.

Ekipa Zavoda Franko Maribor

Edini izvajalci programa za strokovno podporo osebam v prehodnem obdobju

Zavod se je skozi leta delovanja uveljavil kot pomembna organizacija na področju duševnega zdravja, prepoznavna po individualiziranih storitvah, ki temeljijo na potrebah uporabnikov. Prvi so vzpostavili program Odprte stanovanjske skupine – Vzpostavljanje oskrbe v skupnosti in Prehodne stanovanjske skupine. V okviru programa Odprte stanovanjske skupine zagotavljajo strokovno podporo in pomoč osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju pri samostojnem življenju v njihovem domačem okolju. Prav tako so še vedno edini izvajalci programa Prehodna stanovanjska skupina, ki nudi strokovno podporo osebam v prehodnem obdobju, osredotočeno na krepitev samostojnih veščin za življenje.

Trenutno imajo 40 uporabnikov

Od nekaj uporabnikov na začetku imajo zdaj 40 uporabnikov, kontinuirano vključenih v oba programa. Programa sta del mreže javnih socialnovarstvenih programov in sta strokovno verificirana s strani Socialne zbornice. Kot organizacija imajo dobro razvito mrežo sodelovanja z vsemi relevantnimi organizacijami v Mariboru in širše po Sloveniji. Vključeni uporabniki prihajajo iz različnih delov Slovenije, od Primorske, Osrednjeslovenske regije do Štajerske. So prostovoljska organizacija, učna baza za študente socialnega dela, in v okviru prostovoljstva razvijajo medsosedsko in meduporabniško pomoč. Imajo pridobljen status organizacije v javnem interesu.

Ustanovili tudi lasten pevski zbor

»Prepoznani smo po skupnostnem in človeškem pristopu, z velikim vplivom uporabnikov na izvajanje storitev, kar je bil tudi razlog za ustanovitev Zavoda Franko Maribor. Naša pripravljenost prisluhniti uporabnikom in odgovarjati na njihove potrebe se kaže tudi v ustanovitvi pevskega zbora Zavoda, katerega pobuda je prišla iz strani ene od uporabnic. Prav tako poskušamo upoštevati želje uporabnikov pri organiziranju prostočasnih aktivnosti, kar je tudi način vključevanja v skupnost,« nam je zaupala ustanoviteljica Zavoda Franko Iva Anžlovar, po izobrazbi univerzitetna diplomirana socialna delavka.

Ustanoviteljica Iva Anžlovar

»Skozi leta dela v Zavodu Franko Maribor smo se na terenu srečevali z zgodbami, ki so nas ganile, s strokovnimi izzivi, kriznimi situacijami, izgubami (bližnjih), se poslavljali, pa tudi proslavljali uspehe, kot so uspešno opravljeni zaključni izpiti, pesniških zbirk, okrevanja, preselitve ter krepitev in napredki uporabnikov,« še dodaja.

Povezujejo se s številnimi deležniki

Kot nam zaupa, je trenutno v zavodu 5 zaposlenih, zaposleni so različnih profilov, kar predstavlja tudi dodana vrednost zavoda. V delo se vključujejo tudi študentje in študentke, kot tudi prostovoljke in prostovoljci, ljudje iz skupnosti.

V zavodu verjamejo v moč skupnosti in povezovanja, pri delu se povezujejo in sodelujejo z vsemi deležniki/akterji v skupnosti za dobrobit posameznika, in ga tudi postavljajo v ospredje. Saj zaradi posameznikov so tudi tukaj, oni so najbolj pomembni. Sodelujejo z vladnimi in nevladnimi organizacijami, kot so CSD-ji, UKC-ji, ZRSZ, Zdravstvenimi domovi, NIJZ,  društvom Kralji ulice, Projektom Človek, Zavodom Muzej norosti Trate, Ozaro, Šentom ipd. Sofinancirani so iz strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in pristojnih občin, ki podprejo njihove občane pri življenju v skupnosti. Z Mestno Občino Maribor že od začetka dobro sodelujejo, saj tudi je zelo odprta občine za ljudi v stiskah in razume pomen skupnosti.

Novi direktor tudi z osebnimi izkušnjami na področju duševnega zdravja

Pred časom se jim je pridružil tudi novi direktor Edo Pavao Belak, ki ima že 30 let izkušenj dela na področju duševnega zdravja in tudi lastno izkušnjo. Prav tako je zastopnik pravic na področju duševnega zdravja, ter aktivni član v različnih delovnih skupinah in izobraževalnih programih na nacionalni in mednarodni ravni za področje duševnega zdravja. Kot svojec osebe z izkušnjo tudi lahko še bolj razume ljudi ter svojce, ki se spopadajo s duševnimi stiskami in je vzpostavil in vodil več podpornih in vrstniških skupin za svojce in uporabnike.

Direktor Edo Pavao Belak

»Zavodu Franko Maribor sem se pridružil z namenom, da s svojimi izkušnjami in znanjem dodam svoj doprinos v procesu, da se skrb za duševno zdravje prenese v skupnost. Moj moto delovanja ne samo z ljudmi z duševnimi stiskami je – ENO V RAZLIČNOSTI,« sporoči direktor.

Slovenija ena izmed najbolj institucionaliziranih držav

Kot dodaja, je Slovenija (še vedno) ena izmed najbolj institucionaliziranih držav. Vse evropske smernice, dokumenti na nacionalni in mednarodni ravni narekujejo premik dela iz institucij v skupnost, za kar bo potrebno še veliko narediti, vzpostaviti in razviti v praksi.

Zavod Franko Maribor je primer ene prakse dela v skupnosti. V Zavodu verjamejo v moč skupnosti in njene neizmerne možnosti, zato je njihov slogan:

»Ker verjamemo v ljudi, verjamemo v skupnost in soustvarjanje skupnosti vseh nas.«

Kontaktni podatki:

Zavod Franko Maribor

Zavod za razvijanje, načrtovanje in izvajanje dela v skupnosti

Frankolovska ulica 11

2000 Maribor
Tel.št.:070 799 192
e-pošta: zavod.franko@gmail.com

FB: Zavod Franko Maribor (uradni profil zavoda) in Zavod Franko Maribor- skupnostni prostor Moja omara (virtualni profil, ki je nastal med epidemijo COVID)

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri