Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor v okviru izvajanja programa Regionalno stičišče NVO Podravja veliko pozornosti namenja krepitvi vključevanja NVO in civilne družbe v procese odločanja o javnih politikah. Pri tem sodelujemo tako z NVO in občani, kot s predstavniki lokalnih samouprav oz. občin. V letu 2020 smo se lotili uvedbe participativnega proračun v Mestni občini Maribor, kot največji občini, ki bo odslej vpisana na zemljevid občin s tem mehanizmom vključevanja in sodelovanja občanov. Ker uvedba PP, ki je sicer vpisana v koalicijski sporazum trenutne mestne oblasti, ni bila na delovni agendi mestne uprave, ćas za izvedbo pa vse krajši, smo se odločili najprej spodbuditi občino, da začne o tem resno razmišljati. Pripravili smo pobudo, v kateri smo predstavili ključne informacije o PP, načrt njegove uvedbe ter jo predstavili mestni upravi in širši javnosti (tiskovna konferenca). Odziv je bil dober in župan je oblikoval delovno skupino, ki pripravlja model PP, ki je trenutno že v fazi izvajanja. Pričeli smo s promocijsko kampanjo, sledijo predstavitve in delavnice za občane, podajanje predlogov projektov in glasovanje. Izglasovani projekti bodo umeščeni v občinski proračun za leti 2021 in 2022, ko bodo tudi s strani občine realizirani.

Sodelovanje pri tem projektu je okrepilo dobro sodelovanje z mestno upravo in izvoljenimi predstavniki oblasti, kot organizacija si z dobrim delom (opravili smo levji delež aktivnosti v pripravi procesa PP) utrjujemo ugled in predstavljamo sebe in NVO sektor kot zanesljivega partnerja občinam in celotni lokalni skupnosti. Na ta način lahko lažje in uspešneje zastopamo in uveljavljamo tudi druge interese NVO.

Spletna stran: www.mariborsodeluj.si

Mediji o PP:

_____

17.06.2020

Dokončajmo participativni proračun v Mestni občni Maribor

Zavod PIP Maribor je na današnji tiskovni konferenci predstavil pobudo z naslovom Dokončajmo participativni proračun v Mestni občni Maribor. Maribor je bil leta 2015 prva občina v Sloveniji, ki je pilotno izvedla PP. Nato se ta mehahnizem participacije občanov ni nadaljeval. Medtem so PP uvedli že v 21 občinah, v nekaterih pa se nanj pripravljajo. Ocenili smo, da je časa za to, da mestna vladajoča koalicija uresniči 6. člen koalicijske pogodbe, malo in je potrebno nemudoma pristopiti k pripravam in izvajanju postopkov za uvedb PP v proračunskem obdobju 2021 in 2022. V Zavodu PIP smo pripravili dokument v katerem so zapisani postopki in načrt uvedbe, pripravljeni pa smo tudi pomagati s svojim delom in znanjem.

Celoten dokument je dostopen tukaj: Participativni_proracun_MOM_original

Objave medijev:

 

Utrinki s tiskovne konference:

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri