Osrednji fokus in namen društva Organizacija za participatorno družbo je prispevati k večji demokratizaciji vseh aspektov družbe, tako v političnem sistemu, kot tudi na ekonomskem področju. V društvu se prvenstveno ukvarjajo z državljansko participacijo v postopkih javne uprave.

Svoje poslanstvo zasledujejo tako v zagovorniški in raziskovalni vlogi, tako kot tudi v praktičnem izvajanju na terenu. Spremembe dosegajo na eni strani s prenosom dobrih praks iz tujine, na drugi strani pa z razvojem lastnih praks. Povezujejo se z domačimi civilnodružbenimi gibanji, ki se zavzemajo za več demokracije, na vseh omenjenih področjih pa se povezujejo tudi mednarodno.

Organizacija za participatorno družbo sodeluje ali je sodelovala v več projektih, ki so imeli cilj povečevati demokratičnost v družbi. Vrednotila je transparentnost občinskih postopkov ter analizirala in facilitirala uvedbo participativnih proračunov. Participativni proračun je mehanizem vključevanja prebivalcev v odločanje o porabi skupnostnih sredstev. V svojem bistvu je participativni proračun način, kako lahko člani skupnosti vplivajo na porabo javnih sredstev v svojem življenjskem okolju. Namen participativnega proračuna je vzpostaviti postopke, ki povezujejo prebivalce z odločevalci na način, da se prenese delež odločanja o porabi skupnih sredstev na skupnost samo. Organizacija za participatorno družbo je svetovala in sodelovala pri uvedbi in razvoju participativnih proračunov v več kot ducat občinah v Sloveniji. Poleg tega je občinam svetovala tudi glede participatornih praks.

Loteva se tudi ekoloških tematik, kjer so skupaj z Iniciativo mestni zbor denimo poskrbeli za  revitalizacijo Radvanjskega potoka v Mariboru in zasaditev mini urbanega gozdička po metodi japonskega botanika Akire Miyawakija. Gre za zelo gosto zasaditev 853 dreves in grmovnic 22 različni vrst na 12 x 26 metrov veliki površini, kar omogoča hitrejšo in gostejšo rast, in večjo biotsko raznovrstnost od tistih, ki so zasajeni po običajnih metodah.

Analizirala je učne programe in poučevala mlade o participaciji. Spodbujala je aktivno državljanstvo med mladimi, in sicer preko razvoja modela participativnega proračuna za osnovne in srednje šol, kjer je odprla politični prostor znotraj šolskega sistema, v katerem so se mladi lahko izobraževali o participativni demokraciji in se v njej prvič tudi aktivno preizkusili.

Društvo s svojim delovanjem pomembno prispeva k širjenju demokratične kontrole, večji (politični) angažiranosti širših množic in večji odprtosti v odločevalskih procesih.

Več informacij o Društvu Organizacija za participatorno družbo najdete na:

Spletu: http://dopd.si/

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069921044294&ref=page_internal

Email-u: matic.primc@dopd.si

 

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri