Sreda, 9.12.2020

Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor kot Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja razpisuje postopek izbora 5 predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet regije Podravje za obdobje 2021–2027.

Rok za prijavo je četrtek, 17. december 2020, do 16. ure.

Razvojni svet regije Podravje je organ, ki usklajuje razvojne pobude in razvojne interese v regiji. Med njegovimi glavnimi nalogami je vodenje in usmerjanje priprave regionalnega razvojnega programa (RRP), ki je podlaga za črpanje sredstev iz nove finančne perspektive 2021–2027. Osemindvajset članski svet je sestavljen iz 10 predstavnikov občin, 10 predstavnikov regijskega gospodarstva, 5 predstavnikov nevladnih organizacij in 3 predstavnikov območnega razvojnega partnerstva. Dozdajšnjim članom se izteka mandat, zato je Mariborska razvojna agencija pozvala Regionalno stičišče NVO Podravja, da izvede postopek izbora predstavikov nevladnih organizacij.

Kako poteka postopek izbora?
Na poziv Mariborske razvojne agencije za ponovno imenovanje članov Razvojnega sveta regije Podravje, bo Regionalno stičišče NVO Podravja izvedlo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Postopek bo potekal po Poslovniku postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet regije Podravje (v priponki spodaj).

Nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Če jih je več, kot je zanje predvidenih mest, se organizira njihova javna predstavitev, na kateri poskušajo s soglasjem izbrati najustreznejše kandidate. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse NVO, ki so za to vnaprej izkazale interes, tj. so se prijavile kot upravičenke v postopku ali pa so predlagale svojega kandidata. NVO lahko voli za kandidata iz območja upravne enote ali skupine upravnih enot, kjer ima sedež.

Kdo lahko kandidira?
Svoje kandidate lahko predlaga vsaka nevladna organizacija, ki ima sedež na območju upravnih enot Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Ormož, Pesnica, Lenart in Ruše. Katere občine spadajo v navedene upravne enote, si oglejte tukaj.

Kandidata za predstavnika se lahko predlaga le v tistem območju upravne enote ali skupine upravnih enot, kjer ima organizacija sedež.

Na območju posamezne upravne enote ali skupine upravnih enot se izbira naslednje število predstavnikov NVO:
– 2 predstavnika za območje UE Ptuj, ki predstavlja Območno razvojno partnerstvo za območje Spodnje Podravje;
– 2 predstavnika za UE Maribor, Ruše in Slovenska Bistrica;
– 1 predstavnik za UE Pesnica, Lenart in Ormož.

Prijave kandidatur
Prijavo za sodelovanje najdete v priponki. Vsebovati mora podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata. Izpolnjeno pošljite na Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor na enega od naslednjih načinov:

  • Po pošti na naslov: Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor (s pripisom na ovojnici: Volitve NVO – RSR)
  • Po e-pošti (skenirano) na naslov: zanvo@zavodpip.si (zadeva: Volitve NVO – RSR)

Prijava, poslana po e-pošti mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijava mora prispeti na enega od naštetih načinov najkasneje do 17.12.2020 do 16. ure, ne glede na način pošiljanja.

Rokovnik
09. 12. 2020 – objava poziva
17. 12. 2020 – rok za prijave (do 16. ure)
24. 12. 2020 – rok za dopolnitve
08.01. 2021 – zaključek postopka (če je število kandidatov enako številu razpoložljivih mest)
08. 01. 2021 – objava seznama kandidatov (če število kandidatov presega število mest)
12. 01. 2021 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
12. 01. 2021– razpis volitev (v primeru, da poskus imenovanja s soglasjem ni uspel)
20. 01. 2021 – zaključek volitev
21. 01. 2021 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepov o imenovanju
22.01. 2021 – izdaja sklepov o imenovanju

Dodatne informacije
Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonskih številkah  02 234 21 46 ali na elektronski pošti zanvo@zavodpip.si

Vabljeni k sodelovanju!

Dokumenti
Poziv naročnika za začetek postopka [.pdf]
Poslovnik izbora predstavnikov NVO v razvojni svet regije [.pdf]
Prijava_upravicenca_kandidata_izbor_RSR [.docx]
Poziv za nove člane RSR NVO [.pdf] 

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri