Čas volitev v Evropski parlament se neustavljivo bliža – spomnimo, v Sloveniji bodo volitve v Evropski parlament potekale v nedeljo, 9. junija 2024. Voliti bo mogoče tudi predčasno, in sicer od torka do vključno četrtka pred volilno nedeljo, torej od 4. do 6. junija 2024. Ker bomo volivci v Sloveniji tokrat izvolili 9 poslancev Evropskega parlamenta, smo vse stranke, ki so potrdile udeležbo na volitvah, povprašali o njihovih nazorih glede sovražnega govora. Slovenski poslanci v petletnem mandatu skupaj s poslanci drugih članic Evropske unije sprejemajo odločitve, ki imajo pomembne posledice tako za državo Slovenijo kot njene državljane. Zato menimo, da je njihov vidik sovražnega govora in morebitna umestitev te tematike v programsko shemo sleherne stranke nadvse pomemben faktor.

Nanje smo se obrnili z naslednjimi vprašanji:

  • Boste ob morebitni izvolitvi v novem obdobju Evropskega parlamenta v zvezi s sovražnim govorom podali kakšne željene smernice?
  • Menite, da lahko sovražni govor (ki sicer bazira na predsodkih in diskriminaciji) vpliva na empatijo, pristranskost in odločitve, zlasti, kadar zadeva ranljive skupine (Romi, invalidi, begunci …)?
  • Ali programska shema vaše stranke za evropske volitve posredno ali neposredno prišteva tudi problematiko sovražnega govora, vključno s pravnimi vidiki, ki veljajo v Republiki Sloveniji, glede na 297. člen Kazenskega zakonika?
  • Kakšna so vaša priporočila glede ustreznosti slovenske zakonodaje, natančneje glede kazenske obravnave sovražnega govora? Bi kaj spremenili/dodali?
  • Kakšna so vaša priporočila glede ustreznosti oz. ustrezne uvedbe enotne EU zakonodaje, natančneje glede kazenske obravnave sovražnega govora?
  • Glede na to, da je prav na podlagi sovražnega govora v preteklosti prišlo do vojn in genocida, je na mestu vprašanje stališča vaše stranke, kaj je za vas dopustna meja sovraštva in kje je treba narediti rez.
Kaj o sovražnem govoru porečejo v stranki SD – Socialni demokrati?

“Ker smo kontaktirali 10 strank, bomo do pričetka volitev postopoma objavljali njihove odgovore. Tokrat prilagamo odgovor stranke SD (kandidatna lista stranke je sicer dostopna na tej povezavi) ki ga objavljamo v celoti:

Sovraži govor in z njim povezane žal tudi strahotne posledice – kot so vojne, konflikti, genocidi in največji zločini nad človeštvom – so vsekakor ena največjih groženj temeljnim vrednotam demokratičnih in miru, spoštovanju ter pravu zavezanih družb. Še več, s porastom novih oblik komunikacijskih orodij in platform ter njihove vse večje globalne dostopnosti je v porastu tudi sovražni govor, ki se napaja z njim genereranimi posledicami ter te še potencira. Tako imamo opravka z začaranim krogom, iz katerega je, tako kaže praksa, nemoč izstopiti, v kolikor se na vseh ravneh politike (nacionalne ter mednarodne) ter družbe vzpostavijo učinkoviti zakonodajni mehanizmi za preprečevanje ter sankcioniranja sovražnega govora.

Socialni demokrati smo najodločneje zavezani proti vsakršnim, še tako pritajenim oblikam sovražnega govora, ki žal prevečkrat dobivajo zaslombo v pravici do svobode govora. Svoboda govora v nobenem oziru ne more biti uresničevana s poniževanjem, diskriminacijo, razpihovanjem nestrpnosti, zaničevanjem in vsakršno komunikacijo, ki povzroča stisko in strah, ali še več, vodi v dejanja kršenja temeljnih človekovih pravic in zajeda v človekovo dostojanstvo.

Sovražni govor žal postaja tudi eno osrednjih orodij delovanja radikalizmov in populizmov, ki so v porastu tudi v Evropi, in svojo legitemiteto »iščejo« v vseh poljih političnega in družbenega delovanja. Zato smo prepričani, da morata EU in Slovenija tej problematiki v prihodnje nameniti še več pozornosti kot doslej.

Socialni demokrati se bomo še naprej zavzemali za jasnejšo definicijo, s tem pa oprijemljivejša orodja za prepoznavanje sovražnega govora in ustrezne sankcije. Anonimnost, tudi preko spletnih platform, ne more in sme več obstati v polju vse dopustnega in necenzuriranega komentiranja, z elementi sovražnega govora. Več vlaganj in podpore potrebujejo tudi programi izobraževanja in vzgoje o primerni komunikaciji ter medsebojnem spoštovanju, kar je na dolgi rok najbolj učinkovita metoda proti sovražnemu govoru. Naš program, katerega temelj je ravno spoštovanje človekovih pravic, je naravnan v smeri odločnega zoperstavljanja vsakršnim dejanjem, ki najedajo te pravice, med temi sovražni govor. Slovenska in evropska zakonodaja imata glede naslavljanja, prepoznavanja in sankcij sovražnega govora še veliko prostora za izboljšave. Prizadevali si bomo, da se na evropski ravni poenoti vsaj tisti minimalni, a nikakor ne nepomemben, skupni imenovalec, kaj natanko sovražni govor je, v vseh njegovih oblikah, in kako ga preprečiti ter sankcionirati, ne glede na različnost njegove opredelitve v nacionalnih zakonodajah.”

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri