Ljudje želijo vedeti, kako politike Evropske unije vplivajo na njihovo vsakdanje življenje in želijo biti vključeni v postopke odločanja. Da se lahko uspešno in enakopravno vključujejo in odzivajo, pa morajo biti dobro informirani. V Zavodu PIP bomo v letu 2021 v...