Letno poročilo

Zavodi, ustanove in druge nepridobitne organizacije morajo do 1.marca 2022 oddati letno poročilo za preteklo koledarsko leto na AJPES z izjemo društev, ki morajo letno poročilo oddati do 31.marca 2022. Poročilo morajo oddati tudi organizacije, ki v preteklem koledarskem letu niso bile aktivne.

Če je zadnji dan v mesecu februarju oziroma marcu nedelja, praznik ali kak drug dan, ko AJPES ne dela, se rok za predložitev letnih poročil prestavi na prvi naslednji delovni dan.

Društva, ki so zavezana k reviziji letnih poročil, morajo letno poročilo skupaj z oceno revizorja oddati  do konca meseca avgusta tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Koledar AJPES 2022.

Organizacije, ki ne razpolagajo z ustrezno opremo za elektronsko posredovanje podatkov, imajo možnost vnosa podatkov letnih poročil v izpostavah AJPES.

Več informacij o vsebini in postopku oddaje letnih poročilih najdete v spletnem vodiču CNVOS.

Društva,  ki letnega poročila ne predložijo v roku oziroma letnemu poročilu ne priložijo ocene revizorja, kadar je to potrebno se na podlagi 53.člena Zakona o društvih za prekršek kaznuje z globo 420 EUR za društvo in 125 evrov za odgovorno osebo oz. zastopnika. Precej višje globe pa lahko na podlagi 55.člena Zakona o računovodstvu doletijo preostale NVO in njene odgovorne osebe, če te letnega poročila ne predložijo v roku.

Davčni obračun

Vse nevladne organizacije morajo do 31.marca 2022 davčnemu organu oddati tudi davčni obračun za preteklo leto na FURS. Organizacije morajo oddati obračun ne glede na to, ali so v preteklem letu opravljale kakšno dejavnost in ali so imele obdavčljive prihodke.

Več informacij o vsebini in postopku oddaje davčnih obračunov najdete v spletnem vodiču CNVOS.

NVO,  ki davčnega obračuna ne predložijo v roku se na podlagi 397.člena  Zakona o davčnem postopku za prekršek kaznuje z globo od 1200 do 15.000 evrov za NVO in od 600 do 4000 evrov za odgovorno osebo NVO.

Poročilo o prostovoljstvu

Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, ki so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij morajo do 31.marca 2022 oddati tudi poročilo o prostovoljstvu.

Več informacij o vsebini in postopku oddaje poročila o prostovoljstvu najdete na spletni strani AJPES.

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri