Konzorcij Film v Mariboru se je vzpostavil novembra 2019. V njem so svoje moči povezale nevladne organizacije, delujoče na področju filmskih festivalov, filmske vzgoje, filmske produkcije in kina in sicer: Zavod Pekarna Magdalenske mreže, Društvo za razvoj filmske kulture – DRFK, Filmsko društvo Film Factory Maribor, Zavod MARS Maribor in Mitra, društvo za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega dialoga. K razvoju konzorcija je prispevala uspešna prijava na javni razpis Ministrstva za javno upravo za sofinanciranje razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.

Vzpostavitev mestnega kina v Mariboru je eden od glavnih ciljev njihovega delovanja, s čimer želijo zapolniti vrzel kulturne ponudbe kakovostnega nekomercialnega, neodvisnega in umetniškega filma v Mariboru.

»Če želimo uvrstiti Maribor na seznam mest s ponudbo filmske kulture, ki ustreza slovenskim in evropskim standardom, je sprva potrebno urediti primerno prostorsko in tehnično infrastrukturo ter zastaviti model sodelovanja med Mestno občino Maribor, javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in posameznimi strokovnjaki s področja filma ki bo omogočil stabilni in dolgoročni razvoj na tem področju.« – Urška Breznik, Zavod Pekarna

Korak bližje k zadanemu cilju predstavlja načrtovani pričetek izgradnje novih prosotorov za Mariborsko knjižnico v sklopu katerih bo urejen prostor za filmsko prikazovanje.

»MO Maribor načrtuje nov mestni kino v kletni dvorani večnamenskega Centra Rotovž, ki naj bi ga v prihodnjih letih vzpostavili na Rotovškem trgu in v njem zagotovili nove prostore Mariborske knjižnice in Umetnostne galerije Maribor. Občina se zaveda, da mesto potrebuje mestni kino, zato je tudi šla v nabavo digitalnega filmskega projektorja. Gre za prenosno napravo, zato jo je mogoče uporabljati na različnih lokacijah.« – Klemen Brvar, Mestna občina Maribor

V konzorciju vidijo namen in poslanstvo mestnega kina v kakovostni, nekomercialni in raznovrstni filmski ponudbi ter filmski vzgoji in izobraževanju, s poudarkom na filmski vzgoji mladih. Z mestnim kinom želijo ustvarjati festivalsko in kulturno-družabno stičišče za prebivalstvo ter slovensko in mednarodno strokovno javnost s področja filma.

»Maribor se je v preteklil letih razvil v živahno filmsko mesto, ki skozi celo leto prireja kakvostne programe in festivale. Se zlasti velja izpostaviti filmski program v sklopu Intimnega kina GT22, Mednarodni festival dokumentarnega filma Dokudoc, Mednarodni festival stop-motion animiranega filma StopTrik, Mednarodni festival otroskega in mladinskega filma Enimation, izobrazevalni program Film Smoothie ter poletni program Letnega kina Minoriti v avditoriju Lutkovnega gledališča. Vse omenjene prireditve nastajajo v organizaciji nevladnih organizacij povezanih v konzorcij Film v Mariboru in so nedvomen dokaz vecletnega kakovostnega in strokovnega dela v teh organizacijah.« – Rene Puhar, Društvo za razvoj filmske kulture

Konzorcij je v novembru in demcembru  v sodelovanju z Lutkovnim gledališčem Maribor in Mestno občino Maribor pripravil kakovosten program Filmske nedelje v Lutkovnem,, ki je bil kljub pandemiji dobro obiskan.

»Povezovanje v konzorcij Film in Maribor vsekakor prinaša boljši razvoj filmskega prikazovanja, izobraževanja in produkcije v Mariboru, saj med sabo organizacije delimo informacije ter se povezujemo tudi v nova sodelovanja. Mednarodni festival dokumentarnega filma Dokudoc tako tudi v programu Filmske nedelje v Lutkovnem lahko uresničuje svoje poslanstvo, da se v našem mestu prikazuje več kvalitetnih dokumentarnih filmov.« – Maja Malus Azhdari, Mitra, društvo za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega dialoga

Ob skrbi za prikazovanje kakovostne filmske produkcije se organizacije ukvarjajo tudi s filmsko produkcijo in izboraževanjem.

»Filmsko društvo Film Factory je kolektiv mladih filmskih avtorjev in producentov, ki od ustanovitve leta 2009 aktivno deluje na področju avtorske filmske produkcije in filmskega opismenjevanja mladih. Z raznovrstnimi teoretsko-analitičnimi in praktičnimi izobraževalnimi programi mlade spodbujamo, da razvijejo odnos do neodvisnega filma, postanejo kritični gledalci in aktivni filmski ustvarjalci.« – Mojca Pernat, Film Factory

Med programi izobraževanja in filmske vzgoje je celoletna šola animiranega filma, ki je v takšni obliki edinstvena v Sloveniji. Njen namen je spodujati zanimanje otrok, mladih in tudi odraslih za ustvarjanje gibljivih podob.

»Udeležence šole naučimo različne tehnike animiranega filma, snemanje gibljivih slik, zvoka ter pripovedovanja zgod v obliki animacije. Ob tem udeležence spodbujamo h kritičnemu mišljenju, razvijanju empatije, radovednosti in ustvarjalnosti. Z animiranimi filmi, ki jih ustvarjamo, se udeležujemo filmskih, tekmovalnih in ljubiteljskih, festivalov širom po svetu.« – Hana Repše, Zavod MARS

Ob nakupu prenosnega digitalnega projektorja s strani Mestne občine Maribor so se pomembno izboljšali pogoji za izvajanje vseh predstavljenih programov in dejavnosti.

»Pomembno je, da nove generacije ne izgubijo stika z zahtevnejšim filmom. Zato sem toliko bolj vesel, da bodo organizirane tudi okrogle mize, na katerih bodo tekli poglobljeni pogovori. Ponosen sem na sodelovanje, ki nam je uspelo. Hvala vsem nevladnim organizacijam, da bodo lahko otroci sem hodili v kino.« – Aleksander Saša Arsenovič, župan MO Maribor

Nakup projektorja je omogočil tudi zadnjo programsko pridobitev v organizaciji članic konzorcija Film v Mariboru – Filmske nedelje v lutkovnem, ki se je med mariborčani že prijela in potrjuje upravičenost prizadevanj nevladnih organizacij, posameznikov in vseh, ki si v Mariboru prizadevajo za razvoj filmske kulture in vzpostavitev mestnega (art) kina.

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri