Društvo za psihološko svetovanje Kameleon je prostovoljno, strokovno, izobraževalno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb zasebnega prava s področja psihologije in biopsihologije. Prizadevajo si za krepitev javnega duševnega zdravja, nudijo spletno psihološko svetovanje posameznikom vseh starosti, ki se znajdejo v duševni stiki in informirajo javnost na teme duševnega zdravja ter psihologije.

Na svoji spletni strani objavljajo poljudno-znanstvene članke ter blog, najdete pa tudi vse informacije o brezplačnih spletnih predavanjih in delavnicah. Pravzaprav so edina organizacija v Sloveniji, ki nudi brezplačno, spletno (anonimno) psihološko pomoč oz. psihološko svetovanje vsem generacijam s poudarkom na odrasli populaciji s celotne države. V letu 2022 so, denimo, zabeležili 150 svetovalnih pogovorov.

V društvu je 20 aktivnih prostovoljcev, ki izvajajo program s področja psihologije in sorodnih smeri. Prostovoljci si delijo delovne naloge, ki jih v društvu izvajajo (svetovanje, vsebinski del, organizacija dogodkov, projekt Mavrični Kameleon …). V letu 2022 so skupaj opravili 2070 prostovoljskih ur.

Svetovalci so prostovoljci, z izobrazbeno stopnjo vsaj diplomiranega psihologa, ki so za izvajanje psihološkega svetovanja in informiranja ustrezno usposobljeni. Trenutno imajo 6 svetovalk, oktobra 2023 pa načrtujejo izobraževanje za nove prostovoljce svetovalce. Sprejeli bodo najmanj 6 novih svetovalcev. Svetovalci imajo redne vodene mesečne spletne intervizije in interna izobraževanja. Društvo predstavlja zelo pomembno učno okolje študentom (bio)psihologije, saj pridobijo mnogo bogatih izkušenj, ki jih tekom študija niso pridobili.

V okviru društva se srečuje tudi projektna skupina z naslovom “Mavrični Kameleon”, katere cilj je povezovanje, ozaveščanje javnosti o problematiki in duševnem zdravju LGBTIQ+ skupnosti, informiranje in organizacija dogodkov na temo vključevanja LGBTIQ+ skupnosti v socialna okolja.

V društvu sodelujejo tudi z drugimi strokovnimi organizacijami in izvajajo izobraževanja, delavnice ali predavanja za zunanje organizacije (npr.  Zavarovalnica Sava, projekt NoExcuse…). Društvo se povezuje z društvi študentov (bio)psihologije (FF UM, FF UL in FAMNIT), sodeluje z Društvom psihologov Slovenije in se povezuje s posamezniki iz stroke prek drugih kanalov. Z marcem 2023 je društvo uradno postalo del projekta Ministrstva za zdravje »Dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji« v delovni skupini za razvoj in implementacijo pilotnih aktivnosti za dvig zdravstvene pismenosti na področju depresije. Sodelujejo tudi s stranko Gibanje Svoboda, z Zavodom študentska svetovalnica in MSS z namenom oblikovanja nacionalnih strategij na področju duševnega zdravja mladih in opisovanju aktualnega stanja v psihološki in psihoterapevtski stroki.

Spletna stran: https://svetovalnicakameleon.si/

Kontakt: info@svetovalnicakameleon.si

Facebook: https://www.facebook.com/DrustvoKameleon

Instagram: @mavricni_kameleon in @drustvokameleon

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri