Inštitut SeMe, okoljsko ozaveščanje in trajnostni razvoj, Poljčane (i-SeMe)

Inštitut SeMe, okoljsko ozaveščanje in trajnostni razvoj, Poljčane (i-SeMe) zastopa mlad in kreativen tim strokovnjakov s področja naravoslovja, ki s svojimi idejami in inovativnim pristopom ustvarja pozitivne spremembe v lokalnem okolju in družbi. Njihovo poslanstvo je, da včasih težko razumljive in zapletene znanstvene vsebine, skozi praktičen prikaz uporabe, približajo splošni javnosti. Sodelujejo tako v domačih kot mednarodnih projektih, izvajajo različne delavnice za vsa starostna obdobja, promovirajo varstvo okolja in trajnostnost, svetujejo, raziskujejo, izdelujejo okoljska poročila, razvijajo inovativne stvaritve, idr.
V vrtcih in (osnovnih in srednjih) šolah izvajajo naravoslovne in kreativne delavnice, na katerih z različnimi nekonvencionalnimi in praktičnimi učnimi orodji, s prikazi dejanskih primerkov in možnostjo samostojne izvedbe poskusov, učencem približajo učno snov. Delavnice najraje izvajajo v naravi in učencem skozi različne tematike spoznavanja okolja ─ minerali in kamnine, prst, voda, zrak,
rastline idr. približajo njihovo lokalno okolje. Trenutno izvajajo tematsko obarvane medgeneracijske delavnice v Poljčanah, s katerimi želijo spodbuditi medgeneracijska druženja ─ prenašanje znanja in ohranjanje tradicije, spoznavanje naravne in kulturne dediščine ter ustvarjanje skupnih spominov med mlajšimi in starejšimi generacijami. Delavnice potekajo v sklopu projekta »Urbani medgeneracijski park Poljčane«, ki ga s sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (LAS Dobro za nas). V mesecu aprilu bodo v Razvojnem
centru narave v Poljčanah potekale tri brezplačne tematske delavnice: »Zajčki, pirhi in cekarčki«, »Čudoviti svet kristalov« ter »Zate smeti, zame zlato«.
V sklopu mednarodnega projekta RISBRIEFCASE, ki ga sofinancira Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo s področja Surovin (EIT RawMaterials), želijo učencem, učiteljem in širši družbi izboljšati poznavanje mineralov in rudarske dejavnosti ter ozavestiti pomen surovin za ljudi. Skozi praktične delavnice udeležence seznanijo z minerali, iz katerih so narejeni naši vsakdanji predmeti, kot so npr.
mobilni telefon, krožnik, pločevinka, kozmetični izdelki, avtomobil, cesta, itd.
Že nekaj časa se spogledujejo z organizacijo počitniškega varstva ali taborov v naravi, na katerih želijo učencem skozi vrsto zanimivih aktivnosti približati in razumeti naravo, njene procese in zakonitosti ter jih naučiti trajnostnega sobivanja z naravo. Trenutno pripravljajo koncept tovrstnih dejavnosti in iščemo možnosti sofinanciranja, da bi čim več otrokom omogočili udejstvovanje in doživetje narave
na nekoliko drugačen način.

Elektronska pošta: info@i-seme.si
Mobitel: 070/235-810
Facebook: Inštitut SeMe, okoljsko ozaveščanje in trajnostni razvoj, Poljčane,
Spletna stran: https://www.i-seme.si/ (trenutno v izdelavi).

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri