22.01.2021

Zaključil se je postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet regije Podravje. V Razvojni svet regije Podravje so kot predstavniki nevladnih organizacij imenovani Marjeta Čič, Staša Dabič Perica, Metod Dolinšek, Bojan Golčar in Andrej Žižek.

Vsem predstavnikom čestitamo in želimo uspešno delo in zastopanje interesov nevladnega sektorja.


12.01.2021 je potekala javna predstavitev kandidatov s poskusom imenovanja s soglasjem, vendar do soglasja kandidatov o tem, kdo bo zasedel 2 mesta za predstavnika NVO v RSR Podravje za območje skupine upravnih enot Maribor, Ruše in Slovenska Bistrica ter 2 mesta za predstavnika NVO v RSR Podravje za območje UE Ptuj, ni prišlo. Zato skladno z 8. členom Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet regije Podravje z današnjim dnem vodja postopka izbora razpisuje volitve predstavnikov NVO v RSR Podravje za območje skupine upravnih enot Maribor, Ruše in  Slovenska Bistrica ter območje UE Ptuj.

Glasovanje

Glasovalno pravico imajo NVO upravičenke s sedežem v eni izmed zgoraj omenjenih upravnih enot, ki so se v obdobju zbiranja kandidatur priglasile k volitvam.

Za predstavnike je mogoče voliti z izpolnitvijo glasovnice, na kateri je potrebno označiti (1) kandidata iz območja skupine upravnih enot Maribor, Ruše in Slovenska Bistrica ali območja UE Ptuj, kje ima NVO sedež. V primeru, da glasovnica nima jasno označenega 1 (enega) kandidata iz območja skupine upravnih enot ali območja upravne enote, kje ima NVO sedež, je takšna glasovnica neveljavna. Neveljavna je tudi, če ne vsebuje žiga NVO (ali navedbe, da ta posluje brez žiga) in podpisa zastopnika nevladne organizacije, ki glasuje v imenu NVO. Glasovnico NVO upravičenke, ki so se vnaprej priglasile k volitvam in imajo sedež v enem izmed območij, za katerega se izbira predstavnike, prejmejo po e-pošti.

Izpolnjeno glasovnico se lahko pošlje na enega od sledečih načinov:

  • po pošti na naslov: Zavod PIP, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor ali
  • po elektronski pošti na: zanvo@zavodpip.si

Ne glede na način pošiljanja, mora glasovnica prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 20. januarja 2021, do 12. ure (poldneva).

V primeru pošiljanja glasovnice po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali poskenirano podpisano glasovnico.

Dva kandidata območja skupine upravnih enot Maribor, Ruše in Slovenska Bistrica in dva kandidata z območja UE Ptuj z najvišjim številom glasov bosta imenovana za predstavnika NVO v RSR Podravje. Sklep o imenovanju bo izdan najkasneje do 22. 1. 2021.

Seznam kandidatov (po abecednem vrstnem redu) za območje skupine upravnih enot UE Maribor, UE Ruše in UE Slovenska Bistrica:

Seznam kandidatov (po abecednem vrstnem redu) za območje UE Ptuj:

Seznam NVO upravičenk

Več o pozivu in postopku izbora

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri